Religionspedagogik i en tid av religiös förändring

Datum: 11 november 2024

Plats: Stockholm, Brunnsgränd 4

Religionspedagogisk dag

Inspirationsdag för alla som arbetar med att sprida tron i ett mångreligiöst samhälle.

Religionspedagogik i en tid av religiös förändring

Program

9.30 Fika

10.00 Caroline Klintborg: Tro och liv - ungdomar, samtid och religiös analfabetism?

12-13 Lunch

13-15 Jonas Eek: Livsfrågan och evangeliet - en praktisk teologi

Kostnad: 350 kr

 

Anmälan 

 

Om föredragshållarna

Caroline Klintborg (tidigare Gustavsson) är docent i religionspedagogik och lektor vid Stockholms universitet. Författare till bland annat följande böcker:

- Var är Jesus? Ungas röster om konfirmandundervisning.

- Vägen är allt: en introduktion till religionspedagogik för den kristna församlingen

- Delaktighetens kris: Gudstjänstens pedagogiska utmaning

Foto: (c) Mikael M Johansson

 

Jonas Eek

Domprost Domkyrkoförsamlingen Stockholm, författare till bland annat följande böcker:

- Via Mystica, konfirmandens bok

- Stanna i vattnet. Kateketikens styfte och sammanhang

- En erfarenhet för livet. Unga konfirmandledare i Svenska kyrkan, Karlstad stift.

Foto: (c) Mikael M Johansson