Berätta om Jesus så att fler förstår, Spanska missionen

Datum: Lördag 15 juni 2024 KL 9.00-15.00

Plats: Spanska missionen, GOTLANDSG. 70

Inspirationsdag för kateketer

Direktorium  för katekes vänder sig till alla som sprider tron men alldeles särskilt till kateketer. Direktorium lyfter fram nya perspektiv på kateketens uppgift  och kallelse och på sättet vi förmedlar tron.

Låt dig bli inspirerad av ett fördjupat perspektiv på katekes! Ledare: Jim Lagerlöf, Katolska pedagogiska nämnden.

 

Anmälan

Affischen som pdf