Lek för Guds skull

Datum: 11-13 november 2022

Plats: Marielund - Stockholm

"Människan är som allra bäst när hon grips av samma allvar som barnet när det leker", sade Herakleitos träffande. Kursen presenterar en lekens teori och praktik, en vision om att det är möjligt att vara lekfull i livets alla situationer. Frågor som behandlas: Är Gud lekfull? Får man leka i kyrkan?

Kursledare: P. Fredrik Heiding SJ

Saxat från deltagarnas utvärdering från tidigare genomförande av kursen:

  • Bra program, bra upplägg, mycket bra innehåll på denna kurs.
  • Pater Fredrik gjorde en mycket intressant kurs med temat Guds lekfullhet.
  • Musikquizet med psalmer blev jättekul! 
  • Pater Fredrik är en utmärkt föredragshållare.
  • Denna kurs var givande även för kateketer.

KPN följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer vid genomförandet av våra kurser.

Kostnad

Kurserna erbjuder vi till subventionerat pris, 1200 kr/helg.

Kateketer betalar 650 kr och ungdomar (max 28 år) 350 kr.

 

Hur fungerar anmälan?

  1. Efter att du fyllt i uppgifterna nedan under ”Anmäl dig här” och klickat på ”skicka” får du en automatisk bekräftelse med e-post. Nu vet du att din anmälan har registrerats (”Tack för din anmälan”).
  2. Efter någon dag får du en personlig e-post från KPNs kansli om att du fått plats på kursen (eller att den är fullbokad). Här får du också en anmodan om att betala en anmälningsavgift på 200 kr till KPNs konto 119-2053. Detta för att du ska kunna behålla din plats. Denna anmälningsavgift återfås ej vid avanmälan.
  3. Två veckor innan kursstart får du praktisk information om kursen.

Ifall det skulle bli aktuellt med avanmälan

Avanmälan måste ske senast 1 vecka före kursstart. Om avanmälan inkommer senare fakturerar KPN 50% av den totala kursavgiften, om den inkommer dagen innan faktureras hela kursavgiften. Detta beror på att de kursgårdar där KPN förlägger sina Vuxenutbildningar har dessa villkor.

Affischen som pdf 

Anmäl dig här

Deltagare
Adressuppgifter
Övrigt