Kateketisk kongress 2023

Datum: 22-24 september 2023

Plats: Lidingö, Stockholm

Anmälan till kongressen!

Anmälan kommer vara öppen fram till den 24 april.

Vänta inte på att någon annan ska anmäla dig. Anmäl dig själv!
När du anmäler dig ska du välja fyra st workshops, sedan försöker vi se till att du får dina val i mån av plats.

LISTA PÅ WORKSHOPS

Amälan sker genom Studieförbundet Bilda för kyrka och samhälle.
Deltagaravgiten är 1500 kr.
Priset inkluderar kost och logi på Skogshem och Wijk samt tillträde till alla föredrag, worskhops och naturligtvis mässor och andakter. 

Vi försöker se till att folk från hela landet kan delta. 
KPN ger besked om plats den 25 maj

NI ÄR VÄRLDENS LJUS

Vart tionde år håller KPN en kateketisk kongress. Senaste gången det gick av stapeln var september 2013. Hösten 2023 är det dags igen!

Även denna gång kommer vi samlas på konferenscentret Skogshem och Wijk, på Lidingö utanför Stockholm. Kongressen kan jämföras med Kateketens dag, men nu bor alla deltagare tillsammans på konferenscentret hela helgen. Vi bjuder in präster, diakoner, kateketer, lärare från katolska folkhögskolor, grundskolor och förskolor, liksom ekumeniska representanter. 

Vi bjuder på en fullspäckad helg, intressanta föredrag, workshops, gudstjänster och härlig gemenskap.

 

Kongress program som pdf

                                  Med stöd av 

Biskop Anders Arborelius, som är med hela helgen, valde temat:

NI ÄR VÄRLDENS LJUS

”NI ÄR VÄRLDENS LJUS” säger Jesus och fortsätter: ”Ert ljus ska lysa för människorna så att de ser era goda gärningar och prisar er fader i himlen.” (Matt 5:16) ”Att utöva barmhärtighet är redan i sig autentisk katekes; den är katekes omsatt i handling” enligt Direktorium för katekes §51.

Ikonen, som skrivits av Kristoffer Lignell, har specialbeställts till kongressen. Den visar Jesus som tvättar fötterna på den förvånade Petrus. Vad ska detta betyda? Så som Kristus har tjänat oss ska vi tjäna andra. Ikonen visar att barmhärtighetsgärningar är en central del av katekesen.

Kyrkan är på vandring med Kristus. Under den synodala vägen har många uttryckt önskemål om en starkare gemenskap och en ökad möjlighet till fortbildning. Inbjudan till kongressen är ett svar på detta!


Föredragshållare under helgen: 

Donna Lynn Orsuto,professor vid Gregoriana i Rom

Donna Lynn Orsuto,professor vid Gregoriana i Rom

Biskop Saad Sirop

Biskop Saad Sirop

Jaques Mwepu, chef på Kumlaanstalten

Jaques Mwepu, chef på Kumlaanstalten

Sr. Ludwika Szymura

Sr. Ludwika Szymura

Merna Audesho

Merna Audesho

Den kateketiska kongressen 2013