Östliga liturgier - en inspiration för hela kyrkan med f Tadeusz Bienasz

Datum: 19 - 21 oktober

Plats: Marielund - Stockholm

I katolska kyrkan i Sverige finns flera orientaliska riter med en andlighet som går tillbaka till apostlarnas tid. Dessa liturgier öppnade (och öppnar!) helt nya horisonter i synen på människan. De tidiga kyrkofäderna visade hur den gudomliga liturgin omsluter människan i sin helhet och visar både hennes himmelska och historiska dimension. Östliga och västerländska traditioner är idag levande tecken på Jesu Kristi närvaro mitt ibland oss. Kursledaren fader Tadeusz Bienasz har i sin doktorsavhandling fördjupat sig i synen på människan i den tidiga kyrkan.

Anmäl dig här

Adressuppgifter
Övrigt