Här kan du hitta 3 powerpointpresentationer och en studieplan för tre studie/samtalskvällar kring påve Franciskus miljöencyklika Laudato Sí. Encyklikan har 6 kapitel, varje presentation går igenom 2 kapitel. 

Kväll 1: Eftertankens dag (kap 1- 2)

Kväll 2: Omvändelsens och försoningens dag (kap 3- 4)

Kväll 3: Dagen för en ny början (kap 5- 6)

Studieplan