Påskvandring

Att lyssna till bibeltexten med förbundna ögon kan hjälpa barnen/ungdomarna att bättre ta till sig Guds ord. Denna upplevelsevandring om Jesu lidande historia skulle kunna jämföras med en dramatiserad korsvägsandakt. Med förbundna ögon leds barnen/ungdomarna till olika stationer, där de får höra bibeltexten utifrån Jesu perspektiv. 

Pröva gärna! Visa respekt för att några kanske inte vill ha bindel för ögonen.

Här finns Påskvandringen!