Vid första träffen är det viktigt att få en god kontakt med både föräldrar och barn (se Riktlinjer för katekes, 39). Bjud därför in både stora och små till den första samlingen. Nedan får du ett förslag till hur det kan gå till. Ofta får man börja med att fylla i namn och adresslistor till Studieförbundet Bilda – om inte det redan är gjort. Men det viktigaste är att skapa en välkomnande atmosfär. För några kan det vara första gången de kommer till kyrkan. 

Hälsa föräldrar och barn välkomna

Du skulle kunna inleda på följande sätt:

Varmt välkomna, fantastiskt att ha er här! Ni föräldrar, har kommit med det värdefullaste som finns i era liv - era barn - och anförtror dem till oss. Det är stort! Som föräldrar är ni huvudansvariga för era barns kristna fostran, men som kateketer vill vi göra det bästa vi kan för att stötta er i denna uppgift. Ni barn har kommit för att komma närmare Gud och få nya vänner. Det ska vi hjälpas åt med tillsammans!

Presentationsrunda

Berätta något om dig själv och låt alla presentera sig med namn och säga något de gillar. Fråga om det är ok att ni delar ut en namn - och adresslista med telefoner (betona att det är fint om barnen kan ha kontakt även utanför undervisningen, ev samåka…). Upprätta en e-postlista eller whats-upgrupp, så att du kan mejla eller meddela om vad ni gjort i gruppen, påminna om läxor m.m.

Föräldrarnas förväntningar

Vilka förväntningar har ni, när ni kommit med era barn hit till kyrkans undervisning? Finns andra tankar, förslag, idéer? (Gör en runda så att alla kommer till tals.) En smart idé är också att låta alla tala två och två med närmaste granne först. Då säkerställer du att alla kommer till tals och lättare får kontakt med varandra. 

Presentera boken, praktisk information…

Dela ut boken/undervisningsmaterialet och berätta kort om innehåll och upplägg. Låt framförallt barnen titta och bläddra i den. Under tiden kan du förklara Hemma hos oss – sidorna för föräldrarna. (Om du har yngre barn kan du här vända dig till dem och säga att Hemma hos oss – sidorna är föräldrarnas läxor, att barnen måste påminna föräldrarna om dessa – att de då kanske får en stjärna…) Viktigt: boken måste alltid tas med till undervisningen! Här är det också bra om du kan dela ut ett informationsblad med terminens undervisningstillfällen, tider och ev annat praktiskt. Har någon frågor?

Att leva som en katolsk familj

Fråga: vad gör man mer när man är en katolsk familj? Vill någon ge exempel? Är det någon som ber aftonbön? Vilken? Låt föräldrarna ge några exempel till varandra. Visa hur man kan välsigna varandra. Låt alla föräldrar välsigna sitt barn med ett kors på pannan och barnen sina föräldrar. Dela gärna ut broschyren  Bön i familjen https://kpn.se/bestall?p=5420 som ger förslag på bön i familjen (gratis, finns på KPN). Betona vikten av att gå till mässan regelbundet.

Vi gör en bild av varandra

Gör en kul övning: dela ut papper och penna till alla, stora och små, och låt barnen rita sin förälder samtidigt som föräldern ritar sitt barn. Skriv under bilden: du är Guds avbild! Ha gärna fin bakgrundsmusik. Tänd ett ljus i er mitt, säg att Kristus är med på ett särskilt sätt när vi tänder detta ljus. Lägg bilderna runt mitten och avsluta med bön (gärna en sång också).

Gode Gud,

Vi tackar dig för att du är med oss.

Vi har många förväntningar och förhoppningar

inför det kommande året.

Du skapar oss och älskar oss i varje stund.

Hjälp oss att bli en god gemenskap i din kyrka,

inneslutna i din Sons stora famn.

Amen.

Idé: KPN/Ulrika Erlandsson

Engagera föräldrarna i sitt barns katekes. Det är ett gott tillfälle till evangelisation för hela familjen!

Engagera föräldrarna i sitt barns katekes. Det är ett gott tillfälle till evangelisation för hela familjen!

Denna lilla folder är gratis och passar utmärkt att dela ut vid den första träffen med familjerna. Här får föräldrarna tips på hur man kan be i familjen.

Denna lilla folder är gratis och passar utmärkt att dela ut vid den första träffen med familjerna. Här får föräldrarna tips på hur man kan be i familjen.