På vägen till Emmaus - pilgrimsvandra med konfirmander

Att göra en pilgrimsvandring med konfirmander är ett fantastiskt sätt att vidga vyerna för vad katekes tillsammans kan vara. Under vandringen i Guds skapelse kan ungdomarna lättare hitta en inre stillhet, lättare få en närhet till det heliga. Det är fint om det kan ske i vacker natur, men man kan egentligen vandra överallt, mitt genom stadens brus med en rosenkrans i handen till exempel. Ibland kanske det inte finns ett stort pilgrimsmål för vandringen, då kan man också göra det som en meditationsvandring inspirerad av Guds ord. Vandringen nedan är tänkt för ca en timme. Beroende på gruppens förutsättningar kan du gå både längre och kortare. Pröva! Själv brukar jag göra denna vandring varje höst med konfirmandgruppen, och den är alltid uppskattad. Man får tillfälle att lära känna varandra bättre och det uppstår en fin gemenskap.

Här finner du ett förslag till hur denna vandring kan utformas