Föräldrar som lär sig trons språk

Föräldrar i församlingen är en svårflirtad grupp. De är upptagna. När det blir dags för katekes inför barnens första heliga kommunion kan det ibland uppfattas som ännu ett åtagande bland många. Samtidigt är behoven stora! Många föräldrar ber kanske hemma med sina barn men få talar om eller förklarar tron för barnen. De kanske känner att det snarare är prästens eller kateketens uppgift. Men kyrkan och hemmen behöver varandra! 

I elva år har pater Dominik Terstrip SJ, kyrkoherde i Sankta Eugenia församling i Stockholm, erbjudit föräldrar att samlas för katekes samtidigt som deras barn förberdes för första kommunionen. Varför?
- Varför inte? Föräldrna är ju där, säger pater Dominik.

Han lägger upp träffarna kring föräldrarnas egna frågor och funderingar. Vid första träffen frågan han vad de vill veta mer om - vid sidan av sådant pater Dominik själv tänkt ta upp. Så som vad det betyder att tro, om tron är rimlig och om vad ett sakrament är.

Föräldrarna lyfta ofta frågor som de själva inte kunnat svara på. Frågor de fått av sina barn eller av personer som fått veta att de är katoliker. Fågor om hur man kan läsa Bibeln, om Skapelsen och evolutionen, om moralfrågor och sexualetik, om hur man ber och om vad bön är. 

Pater Dominik märker att föräldrarna ofta saknar grundläggande kunskaper men framför allt saknar de ett “trons språk”. De är inte vana att tala om sin tro eller att förklara den. 
- Man talar kanske inte så mycket om tron hemma. Kanske ber man.

Gruppen med katekes för föräldrar bär frukt. Föräldrarna lär sig mycket och växer i sin katolska identitet. De får chans att utveckla trons språk och en vuxen tro. Under tiden de träffas förändras gruppen, de vuxna växer i sitt sätt att samtala. Ju länge man kommer in i terminen - desto finare och mer personliga samtal blir det. Inte minst kring Allhelgona, då kan det till och med komma tårar och föräldrarna får trösta varandra. 


FOTO: Greger Hatt

Pater Dominik växte upp på tysk landsbygd. Hans uppväxtmiljö var genomsyrad av den katolska identiteten. Hans mamma läste ur en barnbibel på källarna. Man bad mycket men samtalade.sällan om tron; den var någonting man bara gjorde eller praktiserade.
- Jag fick med mig otroligt mycket, säger han.

Pater Dominik känner igen sig i att det kan vara svårt att tala om tron, att reflektera innan man fått tillgång till trons språk. I hans barndom var katekesen “fakta” att lära sig utantill och att fira liturgin såklart. Möjlighet till reflektion kring tron kom först i gymnasiet. Då började pater Dominik också sin egen fördjupning. 

Många har inte fått chans att tala om tron på ett vuxet sätt. De som är med i gruppen vill ibland ha mer fördjupning. Då erbjuds församlingens ordinarie verksamheter och kursen som egentligen riktar sig mot konvertiter eller dopkandidater kan också passa andra vuxna som vill veta mer om den egna tron. Föräldrar som gläntat på dörren till kyrkans tro blir nyfikna och vill inte sällan engagera sig mer i församlingens liv. 
- Jag tycker det här är jätteroligt. Att undervisa över huvud taget är roligt. För mig blir det också en typ av fördjupning när jag får förklara min tro för andra. Jag vill dela med mig av det som är vackert och värdefullt, säger pater Dominik.

TEXT: Jim Lagerlöf

Starta en grupp för föräldrar!

  1. Informera om att du erbjuder en grupp med katekes för föräldrar som har sina barn i kyrkans undervisning. Informera om att gruppen samlas samtidigt som då barnen ses. Denna info bör finnas på samma ställe som där inbjudan till barnens katekes finns! 
  2. Inbjud föräldrar till barn som ska ta emot första kommunion eller konfirmation. 
  3. Kanske kan du använda KPN:s Powerpointpresentationer  som presenterar sakramentet och visar på föräldrarnas uppgift. 
  4. Både KPNs videoserier Sycamore och Nikodemusfilmer passar utmärkt till föräldragruppen, läs mer här:
  5. Bjud in personligen, ställ dig vid ingången när föräldrarna ska lämna sina barn till katekesen.
  6. Var lyhörd. Fråga föräldrarna vid första träffen vilka frågor de vill veta mer om! Låt föräldrarnas frågor ha högsta prioritet! 
  7. Fika. Tala. Samtala. Skapa en trevlig inramning. Presentera dagens tema. Ge plats för samtal, frågor och reflektioner. En timme är lagom. 
  8. Slussa de som är mer nyfikna vidare in i församlingens vanliga verksamhet.