Påve Franciskus talar med barn

En vacker dag, vid ett kort besök på KPN fick jag en ny bok i min hand. Påve Franciskus talar med barn av Grace Ellis och illustratör Paola Bertolini Grudina.

Boken är indelat i 14 små kapitel, som innehåller teman i form av en bibelberättelse, en förklarande text och ett kärnfullt citat av Påven. Den är lämplig för barn 6-10 år, och är utmärkt att läsas tillsammans med en vuxen då text och bilder inbjuder till samtal om några centrala tankar och erfarenheter i katolsk tro.

Påven uppmuntrar barnen och för den delen oss alla, att upptäcka eller på nytt fördjupa en levande vänskap med Gud och våra medmänniskor. ”Gud är förlåtande och god”, ”Lär dig att be varje dag”, ”Hjälp människor i nöd” och ”Sprid det glada budskapet” är några av kapitelrubrikerna. Mötet med Gud i sakramenten och helgonens betydelse får också var sitt kapitel.

Jag finner de olika bibeltexterna lättbegripliga (och för den som önskar finns det även en hänvisning till Bibelns egna texter) och bilderna är charmiga, målande och hjälper fantasin än mer in i temat.

Ett ord som ofta återkommer är VÄNSKAP. Grunden för vänskapen människor emellan är den djupa vänskapen med Gud genom Jesus Kristus i den helige Ande. Det är det som boken så fint lyfter fram.

Pris: 90 kronor.

Beställ här

Peter Eggertz, Katolsk bokhandel

Ladda ned PDF