Biskop Anders Arborelius: Direktorium ger ny inspiration till katekesen

Under veckan kom biskop Anders Arborelius OCD på besök till KPN för att med medarbetare och kollegor fira utgivningen av Direktorium för katekes. Ja, det bjöds också på en Direktoriumtårta!

Biskop Anders uttryckte sin förhoppning kring Direktorium:

- Med detta direktorium får vi ny inspiration för att göra katekesen mer levande och förankrad i vår vanliga tillvaro. Det är min förhoppning att den skall göra våra troende mer medvetna om trons alla skatter, så att de berikar deras liv och gör dem bättre skickade att dela med sig av sin tro.

Direktorium påverkar arbetet för hela stiftet, för alla som engagerade i evangelisation.

“Katekesen är en nödvändig del av den stora förnyelseprocess som kyrkan är kallad till, för att kunna vara trogen Jesu Kristi bud att alltid och överallt förkunna hans evangelium.“ Med de orden inleds Direktorium för katekes som utgavs i Rom år 2020 och som nu ges i svensk översättning. 

Direktorium för katekes vill ge svar på frågan hur kyrkan, hela Guds folk, ska gå till väga i det som är kyrkans huvuduppdrag – att sprida tron. Varje döpt är indragen i kyrkans evangelisationsarbete. I ljuset av vårt tids globalisering, digitalisering och en utbredd sekularisering behöver vi gå nya vägar för att nå ut. I detta dokument ges en mångfacetterad bild av vad den livslånga katekesen kan vara, och vilka uppgifter som katekesen vilar på. Katekes är något mycket större än att nöja sig med att informera de som söker sig till kyrkan om trons innehåll. Här beskrivs katekesen mer som ett sätt att leva tillsammans, att göra en pilgrimsresa med Jesus Kristus vid vår sida. Kateketen är kallad till att vara en andlig medvandrare, ärligt lyssnande, brinnande av iver att dela det glada budskapet. Katekes ska alltid ske i form av dialog. 

Direktorium för katekes är avgörande läsning för präster, diakoner och kateketer - och för var och en som vill förstå kyrkans utgångspunkter kring evangelisation och bildningsarbete i vår tid. Utmaningen till oss alla är ju att katekes ska börja med de vuxna, och ytterst sett med oss själva.

Direktorium för katekes gavs ut av det Påvliga rådet för främjandet av ny evangelisation. Idag har rådets verksamhet tagits över av Dikasteriet för evangelisation. Direktorium lanserades i samband med den kateketiska kongressen, september 2023.  Nu går den att beställa gratis på KPN (mot portoavgift).

I november samlades kateketer från Heliga Korsets katolska kyrka och Mar Apreems kaldeiska kyrka i Eskilstuna till en inspirationsdag om Direktorium för katekes och intryck från kongressen. Dagen leddes av kateketerna Rawa Naser och Bernadetta Majerczyk. Man samlades i Mar Apreems kaldeiska kyrka. Glädjande initiativ!

Under hösten och våren kommer KPNs medarbetare att presentera Direktorium för både präster, diakoner och kateketer. Önskas ett besök i en församling eller grupp för att få en presentation går det bra att höra av sig till KPN, [email protected] 

Beställ här

Direktorium uppmanar till katekes med vuxna. På denna affisch finns några exempel på vad det kan vara:

Ulrika Erlandsson

Ladda ned PDF