Kettmetoden – en pedagogik med Kristus i centrum

2018-12-19

Under hösten erbjöd KPN i samarbete med Studieförbundet Bilda en kurs för kateketer för att sprida kunskap om en pedagogisk metod som i Tyskland går under namnet Kettmetoden. Inbjuden kursledare var Petra Bungarten, tysk församlingspedagog som und...

Läs mer
Kettmetoden – en pedagogik med Kristus i centrum

Bygger du också med lego?

2018-12-12

”Bygger du också med lego?” kan barnen fråga Susanne Hermes, när hon lägger fram sin legobibel. De känner igen sig själva och blir direkt intresserade. Susannes legobibel kan öppnas som en riktig bok men den har inom sig hyllor för skrifter i Gam...

Läs mer
Bygger du också med lego?

Våga Drömma!

2018-08-30

Stiftets ungdomskonsulent Elin Jönsson arbetade som lärare på en gymnasieskola i Malmö men fick med kort varsel bryta upp och flytta till Stockholm för att arbeta med ungdomsfrågor i stiftet. Det var i början av hösten 2017. Boendet fixade hon på...

Läs mer
Våga Drömma!

Spännande och lärorika år med katolska kyrkan!

2018-06-28

För många i katolska kyrkan i Sverige var konsulenten Maj Rundström den första som gav Studieförbundet Bilda ett ansikte när Stockholms katolska stift blev medlem i Bilda 2010. När Maj nu snart går i pension kan hon se tillbaka på många intressan...

Läs mer
Spännande och lärorika år med katolska kyrkan!

Bonifatiuswerk - med ett brinnande intresse för Sverige

2018-06-20

Bonifatiuswerk – med ett brinnande intresse för Sverige Många som köpt KPNs böcker känner igen Bonifatiuswerks logotyp, oftast följt av ”utgiven med stöd av Bonifatiuswerk”. Utöver bokutgivning har Bonfatiuswerk också stöttat större evenemang som...

Läs mer
Bonifatiuswerk - med ett brinnande intresse för Sverige

"Självklart har jag ingen tid, jag prioriterar!"

2018-05-28

Rawa Abdo från Eskilstuna är en kämpe för en tvåtusenårig tradition. Jag avskyr telefoner. Det är svårt att få en bild av en människa utan att se hennes miner. Men Rawa Abdos starka personlighet kommer ändå fram, när hon ivrigt beskriver hur kald...

Läs mer
"Självklart har jag ingen tid, jag prioriterar!"