Bonifatiuswerk – med ett brinnande intresse för Sverige 

Många som köpt KPNs böcker känner igen Bonifatiuswerks logotyp, oftast följt av ”utgiven med stöd av Bonifatiuswerk”. Utöver bokutgivning har Bonfatiuswerk också stöttat större evenemang som KPN arrangerat, såsom Kateketens dag och Franciskusdagen, men också många kyrkobyggnader i vårt stitft. Under KPNs besök i Bonifatiuswerk under försommaren fick vi tillfälle att ställa frågor till dess energiske ledare, monsignore Austen.

Monsignore Austen, när ni förberedde er på att tillträda tjänsten som generalsekreterare för Bonifatiuswerk, valde ni att tillbringa flera månader i Sverige. Hur kom detta sig?

- Innan jag började mitt  nya uppdrag på Bonifatiuswerk var det viktigt för mig att som en ”praktikant” lära mig mer om landet och människorna i Sverige. Kyrkan i Sverige är en kyrka i diasporan men också en kyrka som vågar bryta ny mark.

 

Monsignore Austen leder Bonifatiuswerk arbete sedan 2008. Foto: Bonifatiuswerk.

Vad är er bild av den katolska kyrkan i Sverige idag?

- Liksom i hela Norden har katolska kyrkan i Sverige ett ungt, gästvänligt och internationellt ansikte. Hon är ett hem för människor från skilda nationer samtidigt som hon gör ett allt större avtryck i det övriga samhället. Mitt intryck är att kyrkan allt mer försöker stå på egna ben, även finansiellt. Det är en mycket inbjudande kyrka med många karismer, även om det naturligtvis även finns utmaningar.

Bonifatiuswerk stöttar mycket mer än bara KPN i vårt stift, vilka större projekt har fått stöd av Bonifatiuswerk under de senaste åren?

- Då måste jag här få nämna vårt stöd till den nyligen invigda Jungfru Maria kyrkan i Södertälje som ett gott exempel på kombinationen av gästvänlighet och internationell atmosfär. Men jag tänker också på de många andra kyrkor och byggnader som vi kunnat skänka ett ekonomiskt bidrag till tack vare stödet från många kristna i Tyskland. Ett framgångsrikt pastoralt arbete är naturligtvis också i behov av lokaler. Här tänker jag också på bidraget vi gav till Jesu Moder kloster i Mariavall, Tomelilla.

Jungfru Maria kyrka och kulturcentrum i Södertälje byggdes med stöd av Bonifatiuswerk. (c) Anders Fredriksén.

Vilken betydelse har de många praktikanterna?

- För mig personligen var det angeläget att ungdomar inte bara ska uppleva världen genom internet och böcker utan faktiskt också uppleva ett nytt land genom att själva befinna sig på plats. De måste ut i världen! Vi har haft detta projekt igång under en tid och märkt att praktikanternas personliga utveckling får en skjuts under sin vistelse i katolska kyrkan i Skandinavien. När de återvänder hem har något hänt med dem, de är inspirerade, modigare och mer självmedvetna. Allt detta är något som katolska kyrkan i Tyskland behöver. På det viset är praktikanternas insatser något som berikar alla inblandade. Praktikantprojektet har blivit en framgångssaga för Bonfatiuswerk.

 

Bonifiatuswerks praktikanter gör insatser i hela landet, här ser man Anna Nick, Raphaela Polk, Magdalena Overberg och Ricarda Clasen vid Franciskusdagen i Stockholm. Foto: privat.

På KPN märker vi att Bonifatiuswerk gör mycket mer än att bara stötta stiftet med pengar. Här verkar finnas ett levande intresse för människorna och livet i vårt stift, för ett ömsesidigt utbyte. Hur kommer det sig att det i Tyskland finns ett så stort intresse för Sverige?

- För mig är det viktigt att vi får lära av varandra. I Tyskland kan vi dra lärdom av hur levande en minoritetskyrka kan vara trots att man lever i en sekulariserad omvärld och måste klara sig med små ekonomiska tillgångar. Det är utmaningar som också katolska kyrkan i Tyskland ställs inför mer och mer. Att inspireras av världskyrkan i Sverige hjälper oss i Tyskland att få perspektiv i denna dynamiska omorientering som nu äger rum i kyrkan i Europa. Just befinner vi oss dessutom i Europaåret för kulturarv – Sharing Heritage 2018, då är det särskilt värdefullt att upptäcka Europas gemensamma kristna rötter.

 

Den Nordiska kateketkonferensen brukar träffas årligen för att utbyta erfarenheter med varandra. Denna gång blev konferensen inbjuden av Bonfiatiuswerk i Paderborn. Foto: Bonifatiuswerk.

Hur kunde man utveckla utbytet mellan våra länder i ännu högre grad?

- Vi ska nätverka på olika sätt. Först och främst genom bönen, vi ska be för varandra, för tron förenar oss. Sedan ska vi fortsätta dialogen med varandra, regelbundet ha ett utbyte av idéer och tankar med varandra. Det kommer hjälpa oss att upptäcka det värdefulla i vårt gemensamma kristna arv.

- Slutligen vill Bonifatiuswerk, men även jag personligen, tacka för den ömsesidiga uppskattning som vi upplevt i allt vårt samarbete. Tänk på att upphöjelsen av biskop Anders till kardinal blev en stor glädje för alla katoliker som lever i diasporan i Nordeuropa, inte minst för oss i Tyskland!

Fakta om Bonifatiuswerk

Bonifatiuswerk grundades av katolska lekmän i Tyskland 1849 för att stötta katoliker i som levde i protestantiska områden. Idag har uppdraget utvidgats till att omfatta även katoliker i de nordiska länderna liksom i Baltikum. Alla pengar till organisationen samlas in genom kollekt, privata donationer, exempelvis ger många tyska barn gåvor till Bonifatiuswerk i samband med första kommunion eller konfirmation. Man finansierar byggprojekt, bilar och bussar, praktikantprogrammet och stödjer katolsk barnverksamhet och spridning av tron. Bonifatiuswerk har sitt huvudkontor i Paderborn.

Bonifatiuswerks Praktikantprogram

Varje år skickas ca 20 praktikanter från Tyskland till Skandinavien och till Baltikum. Det gör en arbetsinsats och får samtidigt möjlighet att lära känna den katolska kyrkan i Norden. Praktikanternas insatser är högt skattade exempelvis på katolska skolor och kloster, på Newmaninstitutet, Caritas, KPN och i flera församlingar.

Ulrika Erlandsson