"Självklart har jag ingen tid, jag prioriterar!"

Rawa Abdo från Eskilstuna är en kämpe för en tvåtusenårig tradition.

Jag avskyr telefoner. Det är svårt att få en bild av en människa utan att se hennes miner. Men Rawa Abdos starka personlighet kommer ändå fram, när hon ivrigt beskriver hur kaldéerna i Eskilstuna undervisar barn varje lördagseftermiddag mellan 12-14. ”Men hur har du tid för detta?” undrar jag.  ”Självklart har jag ingen tid, jag prioriterar”, kastar Rawa tillbaka.  

Att ge tron vidare är superviktigt för henne: ”Det svider i mitt hjärta… tron måste förmedlas vidare till nya generationer.” Rawa sörjer över hur snabbt en tvåtusenårig tradition kan försvinna i en sekulär miljö. Hon själv kan inte heller läsa sitt modersmål som används i liturgin och som är mycket lik Jesu modersmål. Men ett brinnande hjärta finner lösningar. Rawa använder svenska språket för att förklara trons innehåll i sin egen tradition. KPNs läroböcker är livsviktiga trots att de utgår från den latinska riten. Rawa får lov att hoppa över de ställen där mässan beskrivs eftersom riten och liturgiska kläder är annorlunda i en kaldeisk mässa. Men hon är noga med att inte betona skillnader. Kyrkan är en. Att lära ut den rika kaldeiska liturgin är en stor utmaning. Det är mest diakon Wisams uppgift. Han använder då texter som är skrivna med latinska bokstäver så att alla barn kan läsa och lära sig utantill t ex Fader vår och trosbekännelsen. En väsentlig del av undervisningen är de liturgiska sångerna, vilket är sångledaren Manars ansvar. Mari, Layla  och Bassam förbereder fika och tar hand om allt, även städning.

Rawa har 34-35 fem barn i sin första kommunionsgrupp. Hon vill engagera barnen så att de själv vill delta. Flera föräldrar arbetar på lördagarna och kan därför inte skjutsa sina barn, menmånga kommer ändå – de vill komma. Rawa är inte rädd för att kontakta föräldrar eller prata med barn om det behövs. ”Den helige Ande leder mig och inspirerar mig så att jag kan ge kärlek… och se vad som behövs:” Rawas tillit till den helige Andes ledning är orubblig och hon talar med barnen mycket om honom, Hjälparen.

Redan tidigt lär Rawa barnen att använda Bibeln. ”Andra böcker glöms bort men Bibeln finns kvar… Det går utmärkt att använda den heliga Skriften i kombination med läroböckerna. Det finns bibelhänvisningar i dem.” Ibland får barnen tävla om vem som först hittar det rätta bibelstället. ”10-åringar kan vara snabbare än 15-åringar”, säger Rawa. Hon låter barnen läsa högt ur t ex läroboken så att allas röster hörs samtidigt. Barnen följer texten genom att med fingret peka på de rätta orden. Då hänger alla med och försvinner inte i sina tankar så som lätt händer i stora grupper.

Rawa är mån om sin kaldeiska tradition men deltar även mässan på svenska i Heliga Korsets kyrka. När hon som en ung blivande mor kom från Mesopotamien till Sverige, fann hon katolska kyrkan just där och mötte fader Otto Michael. Rawa pendlar fritt mellan det latinska och det orientaliska.

Text: Rauha Navarro Marttinen