”Kyrkan är inte bara mässan...”

2020-04-28

Kateketisk profil Anna Pasikowska, Polska missionen Stockholm ”Kyrkan är inte bara mässan. Kyrkan är också alla som efter mässan går ut för att visa med våra liv att Gud finns!” Äktenskapet förändrade AnnaAnna berättar att hennes tro blev mer leva...

Läs mer
”Kyrkan är inte bara mässan...”

"Maria räddade mitt liv och förde mig till Jesus"

2019-08-13

Kateketisk profil: Unnur Guðný María Gunnarsdóttir Reykjavik, Island Unnurs berättelse om sin väg från en otrygg uppväxt och livet utan tro till en brinnande katolik och kateket lämnar nog sällan människor likgiltiga. Unnurs föräldrar var mycket u...

Läs mer
"Maria räddade mitt liv  och förde mig till Jesus"

Biskopssynoden som lyfter ungdomsfrågor

2019-03-19

Att vandra med varandra i en synodal kyrka Ungdomsfrågor är just nu centrala frågor för katolska kyrkan, inte bara med anledning av den världsvida övergreppskultur som sedan i somras blivit smärtsamt uppenbar, utan också med tanke på Världsungdom...

Läs mer
Biskopssynoden som lyfter ungdomsfrågor

Alla barn i församlingen är våra barn!

2019-03-19

- Kristendomen är barnets religion och det måste få synas i församlingens liv! förklarar Lovisa Bergdahl, kateket i Marie Bebådelse församling och doktor i pedagogik. Innan vi har kommit så långt i samtalet, berättar Lovisa hur trosundervisningen...

Läs mer
Alla barn i församlingen är våra barn!