"Maria räddade mitt liv och förde mig till Jesus"

Kateketisk profil: Unnur Guðný María Gunnarsdóttir Reykjavik, Island

Unnurs berättelse om sin väg från en otrygg uppväxt och livet utan tro till en brinnande katolik och kateket lämnar nog sällan människor likgiltiga. Unnurs föräldrar var mycket unga när de fick henne och familjen hade alkoholproblem. Det var inte så sällan polisbilar syntes framför deras hem. Unnur var en mästare i att ljuga och låtsades att allt i hemmet var bra. Men i hemlighet var hon ständigt orolig för sina föräldrar. Var allt bra med dem, var de friska? Allt detta skulle ändras. Vad var det som hände?

En skolkamrats inbjudan får stora konsekvenser

En dag bad Unnurs klasskamrat henne att följa med till trosundervisningen i den nybyggda katolska kyrkan, Maríukirkja. Unnur var då 10 år.
– När jag kom in i kyrkan kände jag för första gången att det fanns något som var gott, heligt och tryggt. Jag kan helt enkelt inte förklara hur det var... Barnen i gruppen satt i ring och en efter en fick de säga till Gud vad de ville. Jag vet inte vad jag sade men jag tyckte att det skulle vara bäst att säga som det var. Prästen hörde och efteråt – tillsammans med kateketen – tog han Unnur till sidan och lovade att inte avslöja något hon sagt. Unnur kunde nu berätta utan att vara rädd för att bli borttagen från sina föräldrar. Hon uppmanades att be om moder Marias skydd och försäkrades att denna aldrig sviker någon.


– För mig, som var ett ängsligt barn, var detta som en gåva från himmelen. Och jag är säker på att det var det också. Kateketen gav mig en rosenkrans med ett bönekort och visade hur man ber den. Jag gjorde just detta, och de underbaraste sakerna började så småningom hända i mitt liv. Mina föräldrar övergav alkoholen, deras hälsa blev
bättre och det blev slut på allt festande. Äntligen kunde jag sova lugnt på nätterna. Rosenkransen och bönekortet förändrade mitt liv totalt och jag började lära känna Jesus, sonen till denna mirakulösa moder Maria som räddade mig och min familj. Jag var kär i den katolska tron. Unnurs stora glädje Senare konverterade Unnur till katolska kyrkan och blev kateket.


– Min största glädje i arbetet med barn är att se dem komma närmare Jesus och moder Maria, säger Unnur. Det är lätt att se. Hon kan inte sitta stilla när hon berättar om konfirmationen som ska äga rum i Maríukirkja. Unnur helt enkel studsar upp och ner på sin stol.
– Jag är mer spänd och glad än ungdomarna i min konfirmandgrupp …
– Att följa dem på deras vackra väg mot konfirmationens sakrament är min lycka. Jag är tacksam för vartenda barn som bestämmer sig för att följa Jesus. De sju helige Andes gåvor är viktiga att ha med sig i livet.

Koordinator för kateketer och flygvärdinna

Unnur har deltidsjobb som koordinator för kateketer, vilket betyder många olika uppgifter. I Reykjaviks katolska stift är avstånden långa och medarbetarna få. Men anden är brinnande. För övrigt arbetar Unnur som flygvärdinna. Må Gud välsigna det lilla stiftet i Island.

Rauha Navarro Marttinen

               Unnurs skatter