Starta en föräldragrupp!

Det är bra för församlingen, för katekesen, för familjerna - både barn och föräldrar - att bygga gemenskap. Alla tjänar på att vi lär känna varandra. Barnen blir tryggare i kyrkan. Föräldrar och kateketer upplever att de arbetar mot samma mål. Starta gärna en grupp för familjer eller föräldrar! 

Vilka material passar när man vill starta en föräldragrupp?

Som förälder bär man på många frågor. Hur går det egentligen till att vara en god förälder och vad innebär det konkret att ge barnen en katolsk uppfostran? Hur gör andra? Dessa frågor är något som många föräldrar bär på. Barnens trosundervisning är ett gyllene tillfälle att samla föräldragruppen i en studiecirkel för att stödja varandra i kallelsen som förälder. Hjälp föräldrarna att se tron och kyrkan som ett stöd i deras viktiga uppdrag som mamma och pappa!

Här är några förslag på material som kan passa när man startar en föräldragrupp:

Kallad till förälder

Kallad till förälder är ett material som vänder sig till de föräldrar som har barn  eller ungdomar i kyrkans undervisning.  Med Kallad till förälder kan även du som saknar tidigare erfarenhet av att leda grupper klara denna uppgift! Erbjuder 16 träffar samt förslag på ett familjeläger.  Passar bra också för ekumeniska familjer. Författare: Ulrika Erlandsson. Framtaget i samarbete med Studieförbundet Bilda.

Ur innehållet:

 1. Att stödja varandra i vår kallelse som föräldrar. Vad vill vi prata om i vår grupp?
 2. Att vara förälder – en kallelse
 3. Vägar till tro i mitt liv
 4. Bönen i familjen
 5. Hur motivera mitt barn till mässbesök?
 6. Vi läser Bibeln tillsammans: ur Lukasevangeliet
 7. Vem är Kristus för mig?
 8. Hur gör jag ett gott val? Etikens grunder
 9. Förlåtelse och bikt
 10. Sexualitet och kyskhet
 11. Från upplevelse till tolkning: att se våra liv i ett kristet perspektiv
 12. Tron i vardagen – konkreta tips!
 13. När tron blir ifrågasatt: tro och vetande och lidandets problem
 14. Enhet i mångfalden: den multikulturella kyrkan
 15. Att läsa Bibeln enligt Bludesch-metoden

 

Nikodemusmöten

Nikodemusmöten är en videoserie i åtta delar om kyrkans sju sakrament, producerat av KPN. Varje sakrament har en egen film, dessutom inleds hela serien med ett introducerande avsnitt. 

Varje film är ca 20 minuter lång. I mitten och i slutet av varje film finns samtalsfrågor som lämpar sig för studiecirkeln. Som ledare behöver du bara trycka på pausknappen och låta gruppen samtala om frågorna. 

Samtalsfrågor

Samtalsfrågorna finns som ett litet häfte och går att beställa gratis på [email protected]

Läs mer om Nikodemusmöten här.

Sycamore

Sycamore är en videoserie, producerad i England av Father Stephen Wang. Den består av 20 filmer, som har svensk undertext.

Samtalsfrågor

Även Sycamore har samtalsfrågor mitt i filmen. Man gör en paus och lämnar utrymme i gruppen för att dela tankar och reflektioner.

Skriva ut samtalsfrågorna här

Läs mer om Sycamore här

 

Catholicism

En DVD med tio filmer om kyrkans tro, biskop Barron, känd från "Word on Fire" är guide.

Biskop Barren reser till både Jerusalem, Rom, Irland, Afrika och Frankrike. Han ger en vacker och insiktsfull presentation  av centrala teman i kyrkans tro. Allt tar sin början med Jesus Kristus och sedan förklarar han kyrkans lära och hennes sakrament. Kyrkans tro speglas också i den sköna konsten och musiken.

Varje film är ca 55 minuter lång.

Samtalsfrågor finns här

Läs mer om Catholicism här

 

Twittra med Gud

I varje föräldragrupp kommer det upp frågor om tron. Vad säger kyrkan om Big bang? Har Gud skrivit Bibeln själv? Vad säger kyrkan om kloning? Hur var det egentligen med korstågen? Twittra med Gud är som ett uppslagsverk både om kyrkans tro, kyrkans historia och alla möjliga aktuella frågor kring tron. Det är lätt att slå upp och hitta svar. Boken lämpar sig därför som en extra resurs, som ett lexikon, att använda sig när speciella frågor kommer upp nästa gång du samlar föräldragruppen.

Mer info här

25 frågor och svar om katolsk tro

I en av församlingarna i vårt stift använde diakonen endast KPNs lilla gratis häfte, 25 frågor och svar om katolsk tro för att leda ett samtal om trons frågor med föräldragruppen.

Varför inte? I vilket fall är häftet bra att dela ut.

Mer info här

Varför ville du döpa ditt barn?

Kort film på bara drygt en minut där en förälder berättar varför hon ville döpa sitt barn. En bra start på en förädraträff!

Se filmen här

Välkommen till katekesen i katolska kyrkan i Sverige

En enkel broschyr för föräldrar som förklarar hur katekesen fungerar i katolska kyrkan i Sverige. Dela ut den till alla föräldrar!

Broschyren i sin helhet

Grattis till dopet

Häftet är tänkt att delas ut i samband med ett barns dop. Det ger många tips på hur man kan vara en katolsk förälder.

Mer info här

Rakt på sak om att vara katolik

Häftets namn på orginalspråk är: How to survive being married to a Catholic (Hur man överlever att vara gift med en katolik). Det är en fin introduktion till kyrkans tro som tar upp många frågor som ställs av utomstående: varför måste en katolik gå till mässan på söndagarna, vad anser en katolik om sex och samlevnad? Frågorna besvaras med humor. 

Läs mer här

 

Glöm inte föräldrarna!

All forskning visar att vi når fram till barnen mycket bättre om vi också lyckas involvera föräldrarna i katekesen. Vid dopet lovar den katolske föräldern att uppfostra sitt barn katolskt och alla officiella dokument, exempelvis Riktlinjer för katekesen i Stockholms katolska stift, påminner om att det är föräldrarna som har huvudansvaret för sina barns kristna fostran.

"Föräldrarna har uppdraget att lära sina barn att be och upptäcka sin kallelse som Guds barn."

                                                                                                                                                      (40) Riktlinjer för katekesen i Stockholms katolska stift

Men sekulariseringen har nått långt idag, många föräldrar saknar själva kunskaper om tron och känner sig osäkra på hur de ska göra. Därför är det ovärderligt och helt nödvändigt att hålla en nära kontakt med föräldrarna, samla dem till samtal, involvera dem i församlingens liv, låta dem känna sig behövda, ja, välkomna hela familjen. Så kan de bli en del av kyrkans rika liv!

                                                                                                                                                                          Ulrika Erlandsson