Ni är världens ljus - kateketisk kongress 2023

Den 22-24 september bjöd KPN i samarbete med Studieförbundet Bilda för kyrka och samhälle in till en kateketisk kongress på Lidingö. Över 200 kateketer hade samlats från hela Sverige. Påve Franciskus gav sin hälsning till alla deltagarna med orden: Låt kyrkan i Sverige fortsätta att blomstra och Guds rike växa! KPN firar Kateketens dag vartannat år, men en kongress sker endast vart tionde år och är därför något alldeles extra!

I sitt öppningstal på fredagen tackade biskop Anders Arborelius alla kateketer för deras ovärderliga insats i hela landet. Utifrån Direktorium för katekes lyfte han fram katekesens fem uppgifter: Berätta om Jesus, Fira liturgin, Älska din nästa, Be och Bygg gemenskap. Sedan läste biskopen upp påve Franciskus hälsning. Påven uppmuntrade kateketerna att leva i familjär gemenskap med varandra, kapabla att hjärtligt välkomna andra. Att kateketer ska vara män och kvinnor med djupt rotad tro och mänsklig mognad för att kyrkan ska kunna fortsätta att gro och Guds rike växa. Påvens brev i sin helhet kan läsas här.

Ett särskilt ljus för var och en av dessa uppgifter tändes intill kongressens ikon som hade välsignats under den inledande mässan. Ikonen hade gjorts speciellt för kongressen av ikonmålare Kristoffer Lignell. 

Kongressen erbjöd ett intensivt program som innehöll fem huvudföredrag (som också livesändes på stiftets Facebooksida), 27 olika workshops att välja mellan, och möten i mindre så kallade "hemmagrupper". Programmet kan läsas här

De 27 olika workshops erbjöd allt från biskopens Ora et labora, Bildas satsning på psykisk ohälsa Vara nere, om att vara ung ledare, religionsdialog, att involvera föräldrar och till pyssel: Gör ditt eget ljus. 

De fem huvudföredragen kretsade kring var och en av katekesens fem huvuduppgifterna, som hade lyfts fram i den foldern som bjöd in till kongressen. Läs om alla workshops här.

Biskopen, generalvikarie Pater Pascal René Lung OP och flera präster och diakoner firade kongressens mässor med alla deltagare.

En av huvudtalarna var Donna Orsuto Lynn, professor vid Gregoriana i Rom, som medverkat vid Kateketens dag i Rom förra året, här på bild tillsammans med KPNs ordförande Ulrika Erlandsson.

Här intervjuas hon på EWTNs nyheter om kongressen:

 

Fredagskvällen avslutades med en dans uppfört av Mosaikteatern, en verksamhet för ungdomar som har särskilda behov.

I en intervju med EWTN-Sverige säger Donna:

- Jag är imponerad över hur många ungdomar som är här, kyrkan i Sverige är ung, det är hoppfullt!

- Det är fantastiskt att se hur väl integrerad kyrkan är i Sverige, att så många människor från så många länder lärt sig svenska, trivs och umgås med varandra, det är en riktig världskyrka!

- Slutligen är jag mycket tagen över att er kardinal är med er hela tiden, umgås med alla, är så närvarande. Organisatörerna har också gjort ett gott arbete. 

Under helgen blev det många glada återseenden och nya bekantskaper. Många gladdes åt möjligheten att få möta biskopen.

Den andra dagen inleddes med föredrag med temat Fira liturgin som hölls av generalvikarie P Pascal, dominikanbroder som här syns i samspråk med Anna Pasikowska från KPNs kansli. 

     

Lättare panik utbröt under en stund på lördag förmiddag, då det såg ut som om Direktorium försvunnit, men genom rådigt ingripande av "Sherlock Holmes" kunde Direktorium årerfinnas och delas ut till alla kateketer!

Fängelsedirektör Jacques Mwepu talade om katekesens tredje uppgift: Älska din nästa.

Med utgångspunkt i Teresa av Avila och påve Benedikts ord höll Donna Orsuto ytterligare ett föredrag om bönens betydelse i katekesen.

Under helgen erbjöds 26 olika workshops som innehöll allt från praktiska utmaningar som att organisera läger och pyssla med ljus till Familjen som huskyrka.

Programpunkten "Ljusglimtar - tecken på hopp" gav exempel på lyckade satsningar i stiftet. Bland annat berättade Milena Tecle och Rita Kalka från S:ta Eugenia församling om deras initiativ att involvera tonåringar som kateketer, vilket givet mycket gott eko.

Under lördag kväll höll Ulf Ekman ett hyllningstal till biskop Anders som skulle fylla år dagen efter. I slutet av middagen ordnades underhållning och sedan uppstod spontan dans!

Många tecken på ljus fanns på anslagstavlan som förfärdigats av Anna Ekholm.

Studieförbundet Bilda var på plats med 6 medarbetare, ett mycket gott samarbete med KPN. På bilden syns Alen Yousef från Bilda i samspråk med Fidaa Hanna från KPN.

Många njöt av solen och det fina läget på Lidingö som konferensanläggningen Skogshem & Wijk erbjöd.

Inspirerade kateketer!

Lisa och Magnus Wetterberg från Familjepastorala teamet var där med biskopsvikarien för evangelisation, f Andrés Bernar. 

Barnskyddsombudet biskopsvikarie Björn Håkonsson och fru Marina deltog i form av Rödluvan och vargen!

Både Bokförlaget Catholica, Veritas, Respekt och Bilda var på plats med bokbord, utöver KPN. 

Jim Lagerlöf från KPN var konferencier, här tillsammans med diakon Björn Håkonsson, workshopledare med sin fru Marina under helgen. 

Alla workshopledare och kateketer fick en tygväska med kongressens ikon. 

Under söndagen talade syster Ludwika Szymura CSSE och Merna Audesho, vice ordförande från SUK om gemenskapens betydelse.

Efter varje föredrag fick deltagarna en pusselbit med en av katekesens uppgifter, samt en bit med katekesens mål: En innerlig livsgemenskap med Jesus Kristus. I slutet av helgen var pusslet klart och tillsammans kunde alla bitar bilda bilden med kongressens ikon, Jesus som tvättar Simon Petrus fötter. 

Under söndagen erbjöds ett panelsamtal om Direktoriums utmaningar, bland annat om att katekesen ska börja med vuxna och om "skönhetens väg". Bland talarna medverkade docenten i religionspedagogik Caroline Klintborg (lyssna på samtal i KPNs podd med Caroline här) Magnus Wetterberg från stiftets Familjepastorala team, Johanna Backman, verksamhetsutvecklare från Bilda Sydväst och p Pascal René Lung OP. 

Tre deltagare hade kommit från Kateketisk senter i Oslo, här syns teamledaren Teresa Ranek i samspråk med Ulrika Erlandsson.

Den syrianska katolska kyrkokören samt Domkyrkans och S:ta Eugenias ungdomskörer medverkade vid mässorna, Ulf Samuelsson var organist.

Vid den avslutande gudstjänsten på söndagen välsignade biskop Anders Caritas ljus. Ljusen delades ut till alla med orden Ni är världens ljus. Kateketerna sjöng den för kongressen speciella sång: Ni är världens ljus, komponerad av Ulf Samuelsson, stiftets musikkonsulent.

En av deltagarna skickade en hälsning till KPN efter kongressen:

- Så väldigt fin kongressen blev! För mig personligen var det en stor upplevelse att få vara med. Min röst blev till slut hes av alla olika samtal, både allvarliga och uppsluppna. Så många man kunde träffa och så mycket väsentligt att samtala om. Och till detta, dessa viktiga fördrag, offentliga samtal och appeller att lyssna på. Stämningen gick inte att ta miste på! Så många behov som möttes, en sådan glädje i gemenskapen och beslutsamhet i uppgiften. Och mitt i allt detta, en biskop som var djupt engagerad i allt! 

Kongressen möjliggjordes genom ett generöst bidrag av Bonfatiuswerk och Ansgarwerk Köln och Ansgarwerk Hamburg Osnabrück. 

Bonifatiuswerk skriver om kongressen här

Ulrika Erlandsson

Foto: Anna Pasikowska, Anna Sandberg och Ulrika Erlandsson

 

Videon som bjöd in till kongressen.

 

Professor Donna Lynn Orsutos hälsning till kateketerna innan kongressen.

 

Kort video från kongressen 2013.

 

Ladda ned PDF