Ni är världens ljus - skriv och berätta!

 

Har du egna erfarenheter av att ha upplevt Kristi ljus? Minnen då orden ”Ni är världens ljus” fått en särskild innebörd? Skriv och berätta! Under våren vill vi publicera berättelser från kateketer och ungdomsledare runt om i landet då Bibelns ord om ljus fått en särskild betydelse.

Den kateketiska kongressen har temat ”Ni är världens ljus” (Matt 5:14). Vi är många som bär erfarenheter från våra liv då just upplevelsen av ljus fått en särskild betydelse. En kateket skickade denna berättelse till oss:

En bergsguide som också var en livräddare lärde barn hur man överlever i bergen i svåra situationer. Han lärde hur man gör upp eld. Sedan sa han ord som var väldigt viktiga för mig: ”Även den minsta gnista kan vara ett ögonblick av frälsning. Och det handlar inte om värme, utan om tro, om att fånga den där tunna tråden av hopp, om att så länge det finns ljus så finns det liv.

Som kateketer eller ungdomsledare har vi många erfarenheter av ljus. Jesus är världens ljus, i dopet blev vi världens ljus och vi vill lysa tillsammans. Skicka in dina berättelser om ljus till

[email protected]

så kommer vi publicera dem under våren. Det blir som en inre förberedelse inför kongressen, men även en inspiration för dem som av olika skäl inte kommer vara med under själva helgen. Om du önskar vara anonym så går det bra, annars är det fint att få veta var någonstans du är kateket. Låt oss lysa upp vägen för varandra!

Bibeltexter om ljus

Nu till helgen firar kyrkan kyndelsmässodagen, är inte det en underbar berättelse om ljus! När den gamla Symeon får se det lilla Jesusbarnet utbrister han om honom att han är:

ett ljus med uppenbarelse åt hedningarna

och härlighet åt ditt folk Israel.”

                                                          Luk 2:32

Som extra inspiration har vi här sammanställt Bibeltexter om ljus, ur både Gamla och Nya testamentet. Kanske får du användning för dem i katekesen med barn, ungdomar eller vuxna:

Gud sade: ”På himlavalvet skall ljus bli till, och de skall skilja dagen från natten och utmärka högtider, dagar och år. De skall vara ljus på himlavalvet och lysa över jorden.” Och det blev så.

1 Mos 1:14-15

 

Du är min lampa, Herre,

min Gud gör mitt mörker till ljus.

2 Sam 22:29

 

Din tillvaro blir ljus som den klaraste dag,

själva mörkret blir till morgon. 

                                                                         Job 11:17

Hans skaror är utan tal,

alla nås av hans ljus.                                          

                                                                         Job 25:3

 

Runt havet har han dragit en gräns

där ljus och mörker möts.

                                                                         Job 26:10

 

 

när han lät sitt ljus skina över mitt huvud

och lyste mig väg genom mörkret,

                                                                         Job 29:3

 

Han har räddat mig undan graven,

Jag får leva och se ljuset.

Allt detta gör Gud med människan,

två gånger, ja tre,

han för henne åter från graven

och låter livets ljus lysa över henne.

                                                          Job 33:29-30

 

Bakom honom ett stråk av ljus,

havsdjupet tycks få silverhår.   

                                                          Job 41: 23

 

Du låter min lampa lysa,

Herren, min Gud, gör mitt mörker till ljus.

                                                          Psalm 18:29

 

Herren är mitt ljus och min räddning,

vem skulle jag frukta?

                                                          Psalm 27:1

 

Ty du har räddat mig från döden,

räddat mig från att falla.

Så kan jag vandra inför Gud i livets ljus.

                                                          Psalm 56:14

 

Ditt ord är en lykta för min fot,

ett ljus på min stig.                

                                                          Psalm 119:105

 

Så är inte mörkret mörkt för dig,

natten är ljus som dagen,

själva mörkret är ljus.                            Psalm 139:12

 

Det folk som vandrar i mörkret

ser ett stort ljus,

över dem som bor i mörkrets land

strålar ljuset fram.

                                                          Jes 9:2

 

jag skall göra dig till ett ljus för andra folk,

för att min räddning skall nå över hela jorden.

                                                          Jes 49:6

 

Din sol skall aldrig gå ner

och din måne aldrig avta,

ty Herren är ditt eviga ljus,

din sorgetid är förbi.                Jes 60:20

 

Ni är världens ljus.

                                                          Matt 5:14

 

ett ljus med uppenbarelse åt hedningarna

och härlighet åt ditt folk Israel.”

                                                          Luk 2:32

 

Ordet var liv, och livet var människornas ljus.

                                                          Joh 1:14

 

Det sanna ljuset, som ger alla människor ljus, skulle komma in i världen.

                                                          Joh 1:9

 

 

Sedan talade Jesus till dem och sade: ”Jag är världens ljus. Den som följer mig skall inte vandra i mörkret utan ha livets ljus.”

                                                          Joh 8:12

 

Han har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus.

                                                          1 Pet 2:9

 

Och detta är det budskap som vi har hört av honom och förkunnar för er: att Gud är ljus och att inget mörker finns i honom.

                                                          1 Joh 1:5

 

Och det skall inte mer bli natt, och ingen behöver längre ljus från någon lampa eller solens ljus, ty Herren Gud skall lysa över dem. Och de skall vara kungar i evigheters evighet.

                                                          Upp 22:5

Ladda ned PDF