Frågor med svar

Tre filmer - Tre samtal - Tre intressanta ämnen.

Pater Thomas Idergard SJ samtalar med Rodas Berhane om frågor som berör unga idag.

Katolska pedagogiska nämnden har producerat tre filmer á tio minuter där P Thomas och Rodas bemöter vanliga påståenden om tron. 

Filmerna passar bra att använda när man vill starta upp undervisning med konfirmander eller i ungdomsgruppen. 

Den första filmen handlar om vad sanning är och hur vi kan förhålla oss till sanningen. Den andra behandlar ämnet kroppens teologi och den tredje tar upp frågan om tro kontra vetenskap. 

Filmerna kan med lätthet kopplas till våra läroböcker för konfirmander och unga vuxna, alltså Twittra med Gud, Online med helgonen och Krisma. I varje film finns hänvisningar för den som vill läsa mer i respektive bok. 

Här kan du se filmen om Sanning

Här kan du se filmen om Kroppens teologi

Här kan du se filmen om Tro kontra vetenskap