Caritas adventsinsamling - låt barnen rita ett hjärta!

Det är kul att rita hjärtan för en god sak! Barnen som tillhör Vår Frus katolska kyrka i Täby har redan börjat förbereda sig på årets adventsinsamling! Foto: Kasia Banda.

Årets adventsinsamling går till kvinnor och flyktingbarn i Afrikas horn. Att låta katekesen innehålla även konkreta goda gärningar finns tydligt beskrivet i Direktorium för katekes. Det finns förstås tusen sätt att göra det på, men just adventsinsamlingen är ett fint tillfälle att låta katekesen utmynna i konkreta barmhärtighetsgärningar.

I årets adventsinsamling är det de unga själva som bidrar till utformandet av det kort som sedan kommer spridas. Låt din barn- eller ungdomsgrupp vara med! Så här går det till:

  1. Låt barnen eller ungdomarna i din grupp rita ett hjärta som ni skickar in (digitalt) till [email protected], senast den 1 oktober.
  2. Med hjälp av de hjärtan som skickats in utformar KPN ett fint vykort med texten: Tack för din gåva! På kortet kommer också finnas en QR-kod så man kan betala.
  3. Kortet skickas ut till alla församlingar och nationella grupper i början av november.
  4. Barnen och ungdomarna sprider kortet på det sätt som passar bäst: på kyrkkaffet, i familjen, bland grannar, på torget…
  5. De som tar emot kortet skänker en frivillig gåva, allt från 10 – 1000 kronor… eller kanske ännu mer?
  6. En gemensam insamlingshelg sker den 2-3 december.
  7. Samtliga inskickade hjärtan fotograferas och publiceras på kpn.se  och www.caritas.se

 

Projektet att involvera barn och ungdomar i adventsinsamlingen sker i ett samarbete med Caritas Sverige, Sveriges Unga Katoliker och Katolska pedagogiska nämnden.

Ladda ned PDF