Ju fler lampor som lyser

Möt några av kongressens huvudtalare!

Förberedelserna inför den kateketiska kongressen som går av stapeln den 22–24 september på Lidingö utanför Stockholm är i full gång. 150 kateketer från hela landet kommer att delta under hela helgen och under lördagen kommer ytterligare 50 daggäster att vara på plats.

Det är bara vart tionde år som stiftet organiserar en kongress, därför är det en stor händelse och verkligen en innerlig glädje! I det förra numret började vi presentera kongressens huvudtalare vilket vi fortsätter med här. Huvudtalarnas föredrag kommer att kunna följas live, så passa på att uppleva denna del av kongressen även om du inte är på plats! Programmet finns på KPNs hemsida.


Merna Audesho är kateket i Vår Frus kyrka i Täby. Under kongressen kommer hon att tala utifrån katekesens uppgift Bygg gemenskap. Foto: privat.

Vad betyder Jesu ord ”Ni är världens ljus” för dig?
För mig betyder det att vi ska vara sanna Jesu efterföljare som sprider tro, hopp och kärlek som vi fått av Gud till andra och på så sätt gör världen till en bättre plats.  Vad ser du mest fram emot med kongressen?
Jag ser fram emot gemenskapen, att umgås med andra deltagare. Att få fördjupa och förbättra min tro och min roll som kateket. Få inspiration och kunskap som jag förhoppningsvis kan dela med mig till andra.


P Pascal René Lung OP är stiftets generalvikarie och kommer tala utifrån katekesens uppgift Fira liturgin. Foto: Kristoffer Lignell.

Vad betyder Jesu ord ”Ni är världens ljus” för dig?
Vilket ansvar vår Herre Jesus Kristus lägger i våra tomma händer! Att vittna om det glada budskapet genom våra liv, inte bara på grund av våra goda gärningar men framförallt genom att förkunna evangeliets hemligheter i vår vardag. Jag tror att det är kateketens främsta uppgift. Att inte vara rädd för att öppna munnen, den helige Ande kommer oss alltid till hjälp. Och ljuset kommer då att spridas!
Vad ser du mest fram emot med kongressen?
Först och främst att kunna träffa, tacka och uppmuntra våra engagerade kateketer som tar sig an kyrkans viktigaste uppdrag: undervisa och evangelisera alla människor, inte minst barn och ungdomar. Sedan att tillsammans ta emot nya Direktorium för katekes. Och slutligen uppleva en salig gemenskapshelg där vi kan berika varandra med alla våra nådegåvor och livserfarenheter.


Syster M. Ludwika Szymyra CSSE är kateket i Heliga Trefaldighets församling i Jakobsberg. Tillsammans med Merna kommer hon tala om D katekesens uppgift Bygg gemenskap. Foto: privat

Vad betyder Jesu ord ”Ni är världens ljus” för dig?
Min närvaro, alltid i ordensdräkt, är ett tecken för många personer: i mitt sjukvårdsarbete, i tunnelbanan, var som helst där jag är på väg och naturligtvis i katekesen. Den ger ett vittnesbörd om att jag tillhör Gud. Det är ordensdräkten som gör att människor ställer frågor till mig om Gud, om påven, om abort osv. Jag litar på att detta tecken på att jag tillhör Gud, är ett ”ljus”, ett ljus som lyser upp andras tankar om Gud. Det uttrycks fint i den polska sången: ”Vi är Ditt ljus på jorden, så att människor kan se goda gärningar i oss och förhärliga Fadern som är i himlen” (jfr Matt 5:16).
Vad ser du mest fram emot med kongressen?
Precis som alla andra som anmält sig till den kateketiska kongressen är också jag mycket förväntansfull, jag skulle kunna säga: ju flera lampor som lyser desto ljusare blir det i rummet. Jag hoppas att kongressen fördjupar vår tro och ger oss praktiska tips i katekesen.Att vi skapar en stor gemenskap med varandra, att vi lyser upp varandra med det goda och sedan sprider vårt ljus i hela världen. Inte minst när det blir mörkare tider, då behövs gemenskap och ljus, Guds ljus, alldeles särskilt i våra hjärtan!

Text: Ulrika Erlandsson