Mitt ibland oss

KPN:s material för katekes bland barn med särskilda behov.

Direktorium för katekes slår fast att personer med funktionsnedsättning, precis som andra, har rätt till fullheten i kyrkans sakramentala liv. Vi kommer inte inför Gud för att redovisa vår tro utifrån våra förståndsgåvor, utan som barn inför sin kärleksfulle Far. 

Biskop Anders Arborelius besökte en Tro och ljus-grupp i Uppsala, hösten 2022.

En film och en bok

Filmen Mitt ibland oss handlar om att kyrkan vill vara ett hem för alla människor, och om vi öppnar ögonen ser vi att människor med olika behov och möjligheter redan sitter där, mitt ibland oss.

Här kan du se filmen.

Boken är en inspiration till kateketer med barn med särskilda behov i sina grupper. Här finns tips på uppgifter och uppslag, samt generella råd. I boken finns också tips på vidare läsning och mer material. 

Här kan du snart beställa boken

Ladda ned PDF