Europeiska biskopskonferensens möte om katekes i Malta

I slutet av april bjöd de Europeiska biskopskonferenser (CCEE) in till ett möte om det nya direktorium för katekes och om påvens Motu Proprium, Antiquum Ministerium. Mötet ägde rum i Malta och samlade biskopar och nationella direktörer för katekes från hela Europa. Det var spännande att höra hur alla de olika länderna bli inspirerade av det nya Direktorium för katekes, men också intressant att se hur olika förutsättningarna är. 
Närvarande från Det påvliga rådet för ny evangelisation (som publicerat Direktorium) var Biskop Franz-Peter Tebartz-van Elst. Spännande att höra honom berätta personligt om hur detta dokument arbetats fram.
- Vi tog in synpunkter från hela världskyrkan. Till att börja med trodde vi att vi endast skulle bearbeta det gamla Allmänna direktorium från 1997, men sedan märkte vi att det behövdes göras en fullständig revidering. Mycket av det gamla finns dock kvar i det nya förklarade biskop Tebartz-van Elst.
Biskop Franz-Peter Tebartz-van Elst
Inbjudna var de europeiska biskopskonferensernas biskopar som ansvarar för katekes ( i den Nordiska Biskopskonferensen är det biskop Kozon från Danmark, som tyvärr inte närvarade) och ländernas nationella direktörer. Tanken var framförallt att lyssna till varandras erfarenheter med hur mottagandet varit av Direktorium och det nya Motu Proprium i de olika länderna.
Europas skyddshelgon!
De allra flesta länder har översatt eller håller på att översätta och implementera det nya Direktorium för katekes och det har tagits väl emot.
På bilden syns delegat från Sverige Ulrika Erlandsson, biskop Trebartz van Elst och nationell direktor från Finland, Osmo Vartianen.
Det är verkligen ett fantastiskt dokument. I Sverige arbetar Katolska Pedagogiska Nämnden på en översättning i samarbete med Veritas Förlag. Boken beräknas utkomma till hösten. Implementeringen av den nya ständiga tjänsten för kateketer som beskrivs i Antiquum Ministerium har inneburit en större utmaning och de flesta länderna försöker fortfarande hitta former för hur det ska kunna introduceras. Många länder har ju en kombination av professionella, akademiska kateketer som ger katolsk religionsundervisning i skolorna och grupper av frivilliga kateketer som gör insatser i församlingar.
Ny president för CCEE, Biskop Gintaras Grusas från Litauen, här tillsammans med syster Natalia från Ukraina och Ulrika Erlandsson.
Trebartz-van Elst berättade att impulsen till denna nya ständiga tjänst uppkommit efter Ad-limina besök som biskopar från Afrika gjort hos påven. De berättade om kateketer som ofta är ensamma med ett heltidsuppdrag på olika utposter i svårtillgängliga platser dit prästen inte har möjlighet att komma kanske mer än en gång i månaden.
De nordiska länderna planerar inte att införa den nya kateketiska tjänsten för närvarande
I sitt skriftliga svar från den Nordiska biskopskonferensen (NBK) förklarade biskop Kozon att man för närvarande inte planerar att implementera denna nya tjänst i de nordiska länderna.
Syster Natalia Melnyk från Lviv i Ukraina.
Stort intryck under konferensen gjorde syster Natalia Melnyk från Lviv i Ukraina som berättade om situationen i det krigsdrabbade landet.
Konferensen ägde rum på ett centrum som drivs av en rörelse med namnet Society of Christian Doctrine, där medlemmarna bor och jobbar i samhället men på sin fritid är hängivna till att göra katekesinsatser för barn, ungdomar och vuxna. Det imponerade verkligen stort på mig. De finns redan i 6-7 länder runt om i världen och jag bad dem komma också till Sverige! På bilden syns deras grundare. CCEEs nye president var också på plats, Biskop Gintaras Grusas från Litauen.
På eftermiddagen hann vi också med besök och mässfirande i den vackra Johanneskatedralen i Valetta.
                                                                                                                    Ulrika Erlandsson

Ladda ned PDF