Du är ett vittne om det nya livet i Kristus


Det är ovanligt många stolar utställda inför altaret vid Petri stol längst fram i Peterskyrkan, under det vackra fönstret med bilden av Anden som kommer till oss som en duva. Här firas den heliga mässan klockan åtta varje morgon och den här dagen är det fullt av folk. Ska påven fira mässan? Nej, men kateketer från hela världen har samlats till kongress i dagarna tre och många präster och biskopar deltar. Man sjunger på latin och italienska, och läser texter och böner på engelska, franska, tyska och spanska. Kyrkans internationella, universella dimensioner blir synliga. 

Den italienske kardinalen Rino Fisichella, som är pro-prefekt för Dikasteriet för Evangelisation avslutar sin predikan som berört Jesu ord om flisan i broderns öga jämfört med bjälken i det egna ögat med att på olika språk säga orden: 
- Du är kateket. Därför är du evangelist. Utför ditt verk i kärlek. 
Det är också detta som blir hela kongressens poäng: Katekesen har sin givna plats i evangelisationen. Katekes handlar mer än vi kanske tror om att hjälpa människor fram till en egen relation med Jesus. Vår kärlek till andra människor och att Gud först har älskat oss, är grunden till det vi gör. 
 
Tusentals kateketer från alla världsdelar lyssnar på föredrag i Palus VI:s audienssal och blir inspirerade av helig dans och av konkreta exempel från olika församlingar. De samtalar också i olika mindre grupper om lokala erfarenheter 
- Man får en känsla av att vi är många som gör något stort tillsammans, säger Gerd, en kateket från Tyskland. 
 
Från de nordiska länderna kom kateketer från Sverige, Island, Norge och Finland. Situationen i de olika länderna är ganska olika men vi kan ändå inspirera och lära oss av varandra. Tillsammans träffar vi Rebecca Rathbone från Caritas Internationalis som berättade om att många kateketer tar hjälp av Caritas eftersom man ofta sysslar med sådant som engagerar unga människor. 
- Det är vår erfarenhet i Sverige också, där vi nyligen startat ungdomsföreningar i Caritas regi, säger Jim Lagerlöf på Katolska Pedagogiska Nämnden, omsorgen om skapelsen och om varandra är central i katekesen. 

Innan kateketerna återvänder hem får de träffa Påve Franciskus som till stående ovationer rullas in i sin rullstol. Han säger några ord om betydelsen av kateketerna i församlingen och påminner om att det är fråga om en kallelse i kyrkan att vara kateket. Innan han hälsar på de 50 kateketer som får gå upp på scenen och ta i hand välsignar påven alla kateter. 

Text och bild: Jim Lagerlöf