Adventsinsamlingen i församlingarnas katekes

Beställ det fina materialet till vår adventsinsamling!

Varje år, med start första söndagen i advent, anordnar Stockholms katolska stift och Caritas en adventsinsamling till förmån för utsatta och behövande. I år anordnas den till förmån för Caritas arbete i Haiti. Även i år är får barn och ungdomar i vårt stift engagera sig genom att sälja ljus till förmån för Haiti. Det har varit biskop Anders uttryckliga önskan att katekesen med barn och ungdomar ska innehålla barmhärtighetsgärningar.
Vi tror och hoppas att barn och ungdomar genom denna enkla insats ska få känna på hur det är att leva sin tro genom konkreta barmhärtighetshandlingar. Att göra gott för andra, tron i handling, är en del av katekesen, "Att uttrycka barmhärtighet är autentisk katekes" enligt Direktorium för katekes (51). 
Caritas har tagit fram vackra ljus! 
Barnen kan själva fästa Caritas klistermärke på varje ljus.
Medan barnen fäster klistermärket kan kateketen berätta om Haiti med hjälp av broschyren som finns att beställa. 
Barnen/ungdomarna säljer ljusen för 20 kr eller 6 ljus för hundra (med Swish).
När människor betalar med Swish går pengarna direkt till Caritas.

Församlingarna beställer ljusen, broschyren och bandet gratis på Caritas.

Nu väntar Marija Kedzo på Caritas på era beställningar!
Säkert kan varje barn sälja 5-10 ljus.
Det som inte säljs kan sparas till nästa år.
Ni kan mejla eller ringa till Marija!
e-post: [email protected]
telefon: 08-50 55 76 74
Satsningen på barn- och ungdomsengagemanget i Adventsinsamlingen 2022 sker i samarbete mellan Caritas Sverige och Katolska pedagogiska nämnden.
Läs mer på
https://www.caritas.se/.../unga-bidrar-till.../