Upplevelsevandringar passar under pandemitider

Recension: Upplevelsevandringar

Verbum förlag

Maria Johansson, Lena Pettersson, Charlotta Rosman Nissen

Som kateket är man verkligen ständigt på jakt efter nya, bra metoder att pröva i undervisningen. Att fånga konfirmandernas intresse är en utmaning i tider då koncentrationsförmågan minskar, motivationen oftast inte är på topp och intresset för trons frågor kan vara ganska ljummet. Att lyckas få igång det efterlängtade goda samtalet är långt ifrån en självklarhet och kräver goda förberedelser. Men tron ska inte bara förklaras. Den ska också erfaras, främst i liturgin, men också i en god gemenskap. För några år sedan fick jag tips från en vän att genomföra en påskvandring med konfirmanderna. Ungdomarna får bindlar för ögonen och leds till olika stationer där de får höra Bibelns texter och samtidigt får lyssna till ljud (Pilatus tvättar sina händer, någon skvalpar i vatten) hålla spikar i handen när de hör texten om att Jesus blir korsfäst och slutligen lukta på färska örter när man hör berättelsen om Maria från Magdalas besök vid graven.  När ett sinnesintryck tas bort, synen, så förstärks våra övriga sinnen. När jag inte ser, lyssnar jag mer koncentrerat och öppnar mina sinnen på ett annat sätt. Ungdomarna har alltid berörda av dessa vandringar, Bibelns berättelse har blivit levande för dem på ett helt annat sätt än om jag bara läst upp det. Nu har några församlingspedagoger, präster och doktorerade teologer inom Svenska kyrkan tagit fram en hel bok med upplevelsevandringar. Jag är så imponerad, här märks att det finns mycket goda samlade praktiska erfarenheter bakom. Det är så väl presenterat och pedagogiskt genomtänkt. Här finns teman som Uttåget ur Egypten, Bilder av Gud, Dopet och tron, Mörker och ljus, Skapelseberättelsen och På spaning efter Jesus. En vandring som grep mig särskilt starkt var Sorgens vandring, som handlar om att man får ett dödsbesked och sedan, med trons hjälp, hittar tillbaka till hoppet och tacksamheten. Jag har redan prövat två av vandringarna med min konfirmandgrupp, det har blivit mycket uppskattat. Här finns förslag på vandringar även för barngrupper. Dessa vandringar passar perfekt nu under covidtider, man kan vara utomhus. De upplevelser man gör under vandringarna är något som sitter kvar i kroppen, det är ett upplevelsebaserat lärande. Det man upplevt tillsammans stärker gemenskapen och inbjuder till gemensam reflektion kring temat. Med hjälp av bibeltexter, dikter och musik vidgas och fördjupas perspektiven. Jesus sa: ”Följ med och se” (Joh 1:39). Med dessa upplevelsevandringar kan också vi dras med i det växelspel som finns mellan det som hände den gången och Guds närvaro i våra liv idag.

Ulrika Erlandsson

(Recensionen har tidigare varit publicerat i Katolskt Magasin)

På KPNs hemsida finns ett förslag på en upplevelsevandring som givits ut i KPNs tidigare material, Följ med och se, (lärarhandledningen).

Den handlar om passionsberättelsen och passar bäst för konfirmander. Jag har också gjort den med yngre barn, men då utan ögonbindeln. Jag rekommenderar varmt att pröva den, jag har gjort den flera gånger, och alla, både vi vuxna som genomför den och ungdomarna som är med blir tagna och tar till sig mer på djupet vad Jesus gick igenom under långfredagen.

Här är påskvandringen