Barn och ungdomar bidrar till Caritas Adventsinsamling!

Nu är det dags att beställa det fina materialet till Caritas Adventsinsamling!
Varje år, med start första söndagen i advent, anordnar Stockholms katolska stift och Caritas en adventsinsamling till förmån för utsatta och behövande i ett utvecklingsland. I år anordnas den till förmån för Caritas Burundis arbete i Burundi. 
Nytt för i år är att barn och ungdomar i vårt stift inbjuds till att engagera sig genom att sälja ljus till förmån för Burundi. Det har varit biskop Anders uttryckliga önskan att katekesen med barn och ungdomar ska innehålla barmhärtighetsgärningar.
Caritas har tagit fram vackra ljus! 
Barnen ska själva fästa Caritas klistermärke på varje ljus. Medan barnen fäster klistermärket kan kateketen berätta om Burundi med hjälp av broschyren. 
Barnen/ungdomarna säljer ljusen för 20 kr eller 6 ljus för hundra (med Swish). När människor betalar med Swish går pengarna direkt till Caritas.
Församlingarna beställer ljusen, broschyren och bandet gratis på Caritas.
Officiell insamlingsdag är lördag den 27 november, men det är naturligtvis inget problem att välja någon annan dag under adventstiden.
Nu väntar Marija Kedzo på Caritas på era beställningar!
Säkert kan varje barn sälja 5-10 ljus. Det som inte säljs kan sparas till nästa år.
Ni kan mejla eller ringa till Marija:
[email protected], 08 - 50 55 76 74
Satsningen på barn- och ungdomsengagemanget i Adventsinsamlingen 2021 sker i samarbete mellan Caritas Sverige, Riksförbundet Sveriges unga katoliker (SUK), Katolska pedagogiska nämnden (KPN) och Ungdomspastorala teamet i Stockholms katolska stift (UPT)
Läs mer på
https://www.caritas.se/.../unga-bidrar-till.../
Ulrika Erlandsson

Ladda ned PDF