Vilken bibelberättelse har betytt mycket för dig?

En stor glädje för alla bibelläsare i vårt land är utgivningen av Katolsk studiebibel. För första gången finns nu på svenska Nya testamentets texter (ur Bibel 2000) publicerade med katolska kommentarer. Det har varit biskop Anders Arborelius initiativ att vårt stift ska ha en studiebibel som ger en katolsk tolkning av Guds ord. Emanuel Sennerstrand, välkänd för KateketNytts läsare genom sina Vuxenkurser om Bibeln, har skrivit en introduktion till varje bibelbok och varit huvudansvarig för de katolska kommentarerna. Exempelvis hänvisas här till Katolska kyrkans katekes. ”Det är min förhoppning och bön, att många skall få möta Jesus på ett djupare och mer omvälvande sätt genom denna bibelutgåva”, skriver biskop Anders i förordet. På KPN hoppas vi att Katolsk studiebibel (som är utgiven på Veritas Förlag) ska leda till en nyupptäckt av Guds ord för kateketer i hela vårt land. I samarbete med Studieförbundet Bilda ges nu också ut studiehandledningar som kommer underlätta skapandet av bibelcirklar.

Många av oss har haft personliga möten med Guds ord. Det kan vara tillfällen i vår livshistoria där Bibelns berättelser fått en särskild betydelse. Befrielsen ur Egypten kan väcka minnen om en befrielse i vårt eget liv och hjälpa oss att se det inträffade i ett kristet perspektiv. När Jesus säger: ”Ge mig något att dricka” till kvinnan vid Sykars brunn (Joh 4:7), kan vi plötsligt höra orden som om Jesus talade dem till oss. Beroende på vår livssituation eller den livsfas vi befinner oss i, så kan olika texter tala till oss på olika sätt också under en livstid. Vilka Bibeltexter har betytt mycket för dig? För mig personligen har det ofta varit gripande att ta del av andras möten med Bibeln, på det sätt som kan ske när man möts i en studiecirkel. Här delar fyra personer med sig av vilken bibelberättelse som varit viktig för dem:

Ciaran Spiteri, konfirmand i Vår Frus katolska kyrka i Täby

Bibelberättelse: Bröllopet i Kana

Jag har valt berättelsen om bröllopet i Kana eftersom den visar det första underverket som Jesus utför. För mig bevisar det också att Jesus verkligen bryr sig om oss människor.

Claire Namuliika, kateket i S:ta Eugenia katolska församling

Bibelberättelse: De första lärjungarna

En bibelberättelse som betyder mycket för mig är när Jesus valde sina lärjungar. Jag har tänkt mycket på att han inte valde de finaste, de rikaste, dem med starkast tro, eller de som var ”perfekta” att vara med i Guds rike. Istället valde han dem med låg status och med som ibland hade dåligt rykte för att sprida ordet om Guds nåd och befriande kärlek. 

Johanna Backman, ny verksamhetsutvecklare för folkbildning inom katolska kyrkan i Bilda Sydväst

Bibelberättelse: Esters bok

Min favoritberättelse i Bibeln är Ester. Ester är modig och stark och en bra kvinnlig förebild. Jag heter Ester i andranamn, döpt efter min farmor, men det är ju fint att namnet får symbolisera två bra förebilder!

Marie Saade, kateket i Kristi Moders församling i Umeå

Bibelberättelse: Jesus botar de sjuka

Han hade botat många, och nu kom alla som led av någon plåga och trängde sig på honom för att få röra vid honom” (Mark 3:10). Gud kommer och räddar oss. Hur gav Frälsaren oss denna kraft? Han gjorde sig svag efter att ha varit stark och allsmäktig. Han förvärvade den kroppsliga människans svaghet för att ge människan själens nödvändiga styrka.

 

                                                                                                                                                                    Ulrika Erlandsson