Lär känna KPNs nämnd!

Sammanställt av Jim Lagerlöf

Delar av nämndens ledamöter och personal äter lunch på Marielund

Vid halvårsskiftet började en ny mandatperiod för ledamöterna i KPNs nämnd och biskopen utnämnde flera personer nya personer att ingå i nämndens arbete. Nämnden sammanträder fyra gånger per år och fattar de mer långsiktiga besluten om KPNs inriktning och verksamhet. För att få en bild av vilka de är har vi bett dem besvara två frågor, som samtidigt är en hälsning till KateketNytts läsare:
1. Vad är roligast att få undervisa om?
2. Kan du berätta om ett minne från din barndoms jul?

Marianne Frändemark

1. Rikedomen i vår ”skattkista” är sakramenten. Att få berätta om hur du som barn togs emot i Guds armar, hur du kan lämna alla misslyckanden till Gud och genom prästen få upprättelse i Guds namn, hur du verkligen kan möta Kristus andligen och materiellt i varje sakrament och hur du kan vila i Hans välsignelse ända till livets slut.
2. Adventstiden och julhelgen var min lycka som barn. Jag följde min far, som var pastor, i kyrkan, doftade på ljus och gran, lyssnade på julevangeliet och gladde mig åt söndagsskolefesten då vi firade Jesu födelse på barnavis vid krubban och fick en påse med något gott i. Vackert vikta papperskarameller som skulle hängas upp i julgranen och öppnas efter jul. Snälla tanter i syföreningen hade arbetat med påsar och godis. Men vackrast var att sitta på fars spark efter allt fint i kyrkan och höra hans rytmiska sparkar. Jag tittade på stjärnhimlen och snöflingorna som syntes i gatlampornas sken. Mitt bröst var helt uppfyllt av det jag fått sjunga och uppleva, liksom herdarna hade fått: När juldagsmorgon glimmar jag vill till stallet gå, Guds son i nattens timmar där vilar uppå strå … För mig var Gud mäktig, stor och närvarande. Jag hade en stark barnatro full av tillit.

Ivan Hanna


1. Jag brukar undervisa åldrarna 11–13 år och det jag tycker är mest intressant är att ta fram olika dilemman och diskutera olika samhällsfrågor utifrån YOUCAT, DOCAT eller Twittra med Gud.
2. Adventstiden påminner mig alltid om all juldekoration hemma i kombination med julmusik och julpsalmer. Jag har alltid hjälpt mamma att dekorera julgranen och annan dekoration hemma varje år. Utöver det vi alltid gör i hemmet, har det alltid funnits en tid att reflektera över Jesus födelse. Den nya födelsen innebär att vi ska födas på nytt. Detta är vad jag har fått växa upp med som jag än idag praktiserar under adventstiden.

F Joakim Breding

1. Jag tycker att det är meningsfullt att undervisa om den heliga kommunionen, att få de unga att uppskatta det stora i detta till synes så ”lilla”. Min  erfarenhet är att om de unga hittar in i en djup förståelse – och vördnad – för Kristus i eukaristin så faller mycket annat på plats i deras liv som katoliker.
2. Jag minns ljus och mörker!

Fiorella Bastidas

1. Allt är roligt att undervisa om. Det viktigaste för mig är att barnen och ungdomarna får lära känna Jesus och skapa en egen relation till Honom. Det är kul att prata om olika helgon, om Jesus liv, högtider, vår tradition, Bibeln, bön m.m.
2. Ett av mina finaste julminnen är från när jag firade jul med min släkt i Peru. Att fira jul med mormor och morfar är en stor välsignelse. Att delta på mässorna i Peru var mycket fint, vi kommer från Jauja som ligger i bergen och det är rikt med kultur. Det var sommar och det fanns mycket god mat.

Claudia Hammerich

1. Jag har svårt att välja ett ämne, det är så mycket som är roligt att undervisa om. Tro/Vetenskap. Att försvara tron och kyrkan med förnuftet. Apologetiken. Bibeln. Att utveckla vänskapen med Gud, alltså bönen. Helgon. Uppgiften att leva kallelsen till helighet. Tro, gärningar, synd och förlåtelse. Personligen är jag intresserad av allt som har med de djupa, existentiella frågorna att göra.
2. Jag har inte ett specifikt minne, jag älskar julen och bär med mig många fina minnen av mycket kärlek, värme och familj. Min farmor brukade säga att hon alltid tänkte på Ingmar Bergmans Fanny och Alexanders julbord när hon satte sig vid vårt julbord. Jag känner alltid en särskild och innerlig stor glädje när vi tar fram krubban och gör i ordningen den. Jag älskar olika krubbtraditioner, allt från de napolitanska till de provensalska krubborna.

Fader Lars Dahlander

1. Det roligaste är att berätta för barnen om Jesus och hur mycket han älskar just dig.
2. Här är ett minne från 13/1 när jag var liten. På 20e dag Knut brukade min morfar, som var musikant, komma hem till oss och vi fick dansa ut julen och granen med sång, lek och dans. Sedan delade vi på allt godis som fanns i julgranens julkarameller Mammas hemmagjorda godis. Det var den roligaste dagen på hela året.

Gunnar Silow

1. När jag undervisade de yngre barnen uppskattade jag främst biktförberedelsen och barnens första bikt. Det var benådade tillfällen och barn gör det enklare och naturligare än många vuxna. På senare tid har jag haft små bibelmeditationer för präster och diakoner i Svenska kyrkan. För mig har därigenom rikedomen i det
katolska kyrkoåret och substansen i vår tradition blivit allt tydligare.
2. Under adventstidens söndagar hade mamma en samling vid vår lilla krubba. Ja, än var inte Jesusbarnet på plats och inte heller Josef eller Jungfru Maria. Men vi följde de tre vise männen, söndag efter söndag som var på vandring mot Betlehem och Jesus. Det blev ett bestående minne, fyllt av adventstidens längtan efter Jesu ankomst.