Helgonen utmanade kateketerna

Fader Michel visarupp bilder med heliga Lucia på.

Lördag den 25 september samlades 80 kateketer från olika håll i landet till Kateketens dag som ägde rum i Vår Frälsares katolska församling i Malmö. Evenemanget ordnas av Katolska Pedagogiska Nämnden och Studieförbundet Bilda för kyrka och samhälle vartannat år men på grund av en välkänd pandemi sköts förra årets dag upp till i år.

Kateketer från norr till söder (ja, ändå från Umeå) hade samlats för att uppmuntras av biskopen, träffa varandra och få lyssna till den holländske ungdomsprästen fader Michel Remery som dels informerande om grunddragen i den nya utgåvan av Vatikanens Direktorium för katekes som ges ut på svenska nästa år och dels fick chans att berätta om en av sina senast utgivna böcker i Sverige, Online med helgonen.

Fader Michel uppmuntrade åhörarna att själva låta sig inspireras och utmanas av helgonen som verkligen är goda exempel på personer som givit tron vidare till andra. Helgonen kan komma oss till hjälp inte bara som förebedjare och inspirationskällor men också som lärare när de med sin undervisning och sina liv hjälper oss att besvara trons frågor och vardagens problem. Fader Michel påminde också om påvens ord om att alla är kallade att själva bli helgon, inte genom att kopiera helgonens liv utan genom att hitta och leva sin egen personliga kallelse.

Biskop Anders bland kateketerna

Biskop Anders och fader Michel samtalade om sina favorithelgon och om den generella kallelsen till helighet som alla människor delar. KPN:s medarbetare bjöd på en sketch om Elin av Skövde som frågade några erfarna helgon om hur hon själv skulle göra för att bli en av dem. Du måste dö först, svarade heliga Birgitta. Vi kan ringa påven, menade Jungfru Maria och helige Erik tyckte att det viktiga var goda gärningar. Efter den stora skådespelarprestationen bjöds deltagarna på en polsk barnvisa nu översatt till svenska Helgon kan vi bli med koreografi av Ulrika Erlandsson, KPN:s ordförande. 

Eftermiddagen bestod av olika workshops där man kunde fortsätta att fördjupa sig i fader Michels pedagogiska tänk kring helgonen. Hans helgonbok har nu också fått en app med korta helgonfilmer. Det fanns också chans att fundera kring hur Josefsåret kunde bli mer konkret och bära frukt lokalt. En workshop handlade om den nyöversatta Youcat-bibeln och Katolsk studiebibel. En annan handlade om ”kateketens verktygslåda” under Bildas ledning. Det fanns också chans att se barnteatern under ledning av Sus & Dus med hunden Roffi eller att höra biskopens egen kallelseberättelse och om hur han inspirerats av vår senaste kyrkolärare, Lilla Therese av Jesusbarnet.

Alltihop avslutades med en votivmässa till Alla helgon som kardinal Anders Arborelius OCD firade med deltagarna. Biskopen av Stockholm gav kateketerna uppmuntran i sin uppgift att med sitt liv vittna om tron och så föra den vidare till andra. Ett uppskattat inslag under mässan var biskopens särskilda välsignelse av kateketer. Församlingens Internationella afrikanska kör bidrog med glad musik.

Kateketerna gör rörelser till helgonvisan

De ditresta kateketerna verkade mycket glada och spred sin glädje omkring sig. ”Det gick att ta på entusiasmen, glädjen och engagemanget bland dem” sa fader Michel efteråt. Att få träffas och dela erfarenheter och tankar, att få sjunga födelsedagssången på olika språk för biskopen som hade fyllt år dagen innan och att få bli inspirerade av intressanta tankar bidrog säkert alltihop till denna glädje.

Innan man for hem utvärderades dagen gemensamt. Deltagarna berättade att de fått inspiration och hopp, att de tog med sig nya verktyg hem och att vetskapen om att alla är kallade att bli helgon satt djupare nu. Många uppskattade också att få möta kateketer från andra delar av landet.

Text: Jim Lagerlöf Bild: Anders Ebefeldt

Här finns en video från dagen:

https://www.youtube.com/watch?v=uKNz4WsjrT8

Ladda ned PDF