Kateketens dag skjuts upp till 2021

Med tanke på de rådande omständigheterna beslutade KPNs nämnd att skjuta upp Kateketens dag med ett år. 

- Det är med tungt hjärta vi fattat detta beslut, förklarar Ulrika Erlandsson. Vi hade redan kommit långt med förberedelserna och såg fram emot att samla kateketerna. Men med tanke på att det är ett nationellt event som samlar kateketer från hela landet var det inte realistiskt. 

Nu skjuts Kateketens dag upp till 2021, på samma sätt som stiftsvallfärden. Det innebär att Franciskusdagen kommer äga rum 2022.

Nytt datum för Kateketens dag blir 25 september 2021, platsen förblir Vår Frälsares kyrka i Malmö. Även fader Michel Remery har lovat komma!

Mer info om Kateketens dag får du här

 

.

Ladda ned PDF