Fader Remery: ”Helgonen är allas våra hjältar!”

Online med helgonen är en presentation av 100 helgon från runtom i hela världen. Här möter man kvinnor och män i alla åldrar, snickare och lärda, mödrar och påvar, furstar och fattighjon ur kyrkans rika historia. Deras inspirerande livsberättelser kopplas till nutida livsfrågor.

Vem som helst kan bli ett helgon. Varje helgon är annorlunda, har sin egen unika personlighet och sitt eget öde. Var och en har hittat sin kallelse på sitt sätt – och de visar därigenom att Gud har en plan för varje enskild människa. Online med helgonen vill hjälpa människor att urskilja sin egen väg mot helighet. Det som skiljer denna bok från många andra helgonskildringar är att författaren även beskriver helgonens svaga sidor, deras mänskliga brister och svårigheter de många gånger fått kämpa med på sin väg mot helighet. Detta gör att det blir lättare att identifiera sig med dem. Ett annat, lite speciellt grepp, är att helgonen svarar på dagsaktuella frågor. Det kan vara frågor som: Vad händer om jag tvivlar? Skulle även idrott kunna vara en kallelse? Finns det ett kristet sätt att kommunicera online? Är vidskepelse farligt? Finns det böneformuleringar som garanterar ett positivt svar? Helgonens svar förstärker intrycket av hur aktuella deras liv och exempel är idag. Boken vänder sig till unga vuxna, men den är så rik på innehåll och inspirerande skildringar att även ”fullvuxna” har utbyte av boken. På samma sätt som Twittra med Gud har författaren ett helgon/tema per uppslag, vilket gör det lätt att orientera sig i boken. Även denna gång finns en app med socialamedier profiler på helgonen, korta filmer, uppdateringar. Appen finns än så länge bara på engelska.

Fader Michel Remery, varför var det viktigt för dig att skriva en bok om helgon?

Till att börja med så planerade jag faktiskt aldrig att skriva någon bok om helgon. Vi upptäckte att helgonen var mycket populära på våra sociala medier kring Twittra med Gud. När jag deltog i ett möte i Australien med kateketer och unga präster föddes så idén att skapa ett slags socialt medium kring helgonen, där de kunde presentera sig själva. Det var ursprunget till appen Online med helgonen. Vi upptäckte då så mycket bra material som vi ville dela med oss av, att boken praktiskt taget skrev sig själv. Nu ser vi att initiativet Online med helgonen är mycket uppskattat över hela världen: helgonen är allas våra hjältar!

På vilket sätt kan helgonen spela en roll i dagens ungas vardagsliv?

Många av helgonen liknade dem: de var sökare, de gjorde sitt bästa, men lyckades inte alltid. De hade många frågor, och ifrågasatte rentav ofta sin tro. En del av dem dog unga, mycket hängivna sin tro på Gud, medan andra levde långa liv och kom till tro först i mogen ålder. Deras intressen, deras fritidssysselsättningar, deras påhitt, deras glädjeämnen och sorger visar att de var högst mänskliga, precis som vi. De kan vara våra goda vänner och följeslagare på vår väg med Gud. Helgonen är mer än bara förebilder: de ber för oss i himlen, i detta nu!

I Online med helgonen låter du olika helgon svara på alla sorters frågor, ibland mycket moderna. Det kan handla om tatueringar, drogmissbruk och användandet av sociala media. Hur kan den helige Ignatius svara på våra frågor om piercing?

Haha, det stämmer att vi inte vet om den helige Ignatius själv hade någon piercing. Men vad vi däremot vet är att en piercing, och särskilt en tatuering, är något som du bär med dig hela livet. Det är sålunda ett viktigt beslut man fattar. Ignatius är en förebild när det gäller att räkna med Gud i de beslut vi fattar. Detta är än mer angeläget när våra beslut rör viktiga saker. Därför kan Ignatius även hjälpa mig att avgöra om det är en bra idé att skaffa en piercing eller en tatuering.

Det är inte ditt första besök i Sverige, vad är ditt intryck av katolska kyrkan i landet?

Det är en mycket färgstark kyrka, rik på entusiasm inför tron. Jag vet att katoliker är en minoritet i Sverige, men i alla församlingar jag besökt har jag känt att där finns en glädje över att vara katolik. Jag tror att kyrkan i Sverige har stora möjligheter att vittna om tron i ett samhälle som alltmer sekulariseras. Och till det kommer förstås naturens skönhet, och även knäckebröd, lax, hummer …

Du medverkade på Kateketens Dag i Södertälje år 2018, vad fick du för intryck då?

Det rörde mig djupt att se lokalen fylld av kateketer i alla åldrar. Deras entusiasm var smittsam: jag minns fortfarande vilken glädje det var att träffa dem. Jag imponerades också av den professionalism som präglar kateketverksamheten i Sverige. För att vara en liten kyrka så är ni ytterst välorganiserade! Jag ser mycket fram emot att besöka Malmö senare i år och få se mer av vad ni gör.

Vad kommer du själv att bidra med i Malmö?

Jag hoppas att vi tillsammans kan tala om helgonen, vilka de är utöver att bara vara förebilder. De utmanar oss till att göra vårt bästa – varje dag. Och de utgör ett exempel på hur man kan visa världen vad som verkligen är viktigt. Till det kommer att deras liv och skrifter är en stor hjälp när man undervisar om tron, oavsett om målgruppen är unga eller gamla: Online med helgonen används just nu som en resurs för katekes och trosundervisning. Och jag hoppas att få lära mig något av hur ni arbetar med katekes och evangelisation i Sverige. För närvarande bor jag i Luxemburg, och märker i alla sammanhang att det inte är en lätt sak att jobba med ungdom och trosfrågor. Därför beundrar jag alla som gör det med hängivenhet och med tro på den helige Andes hjälp.

Kateketens dag 19 september i Malmö

Vartannat år firas Kateketens dag för att bjuda in kateketer i hela landet till att samlas runt vår kardinal och stärka och inspirera varandra i deras viktiga uppdrag. Det blir ett tillfälle för vår biskop att tacka alla kateketer för deras insatser. ”Kyrkan skulle inte klara sig utan er kateketer”, sa biskopen vid den senaste Kateketens dag i Södertälje 2018. Denna gång är temat ”Helgonen utmanar oss” och det huvudsakliga föredraget på förmiddagen kommer att hållas av fader Michel Remery, aktuell med boken Online med helgonen. Vi kommer samlas i Vår Frälsares katolska kyrka i Malmö, kl 9.30–17. I vårt avlånga land får kateketer ofta kämpa själva med sina barn och ungdomsgrupper och den krävande uppgiften att ge tron vidare i en alltmer sekulariserad omvärld. Denna dag ska vara en dag då de får ta emot ny inspiration och glädje i sitt uppdrag, styrkta av biskopens och alla andra kateketers närvaro. Läs mer om Kateketens dag på www.kpn.se.

Ulrika Erlandsson

Ladda ned PDF