Vi får samla barnen till katekes igen!

I stiftsmeddelande, som skickades ut till alla församlingar den 7 maj 2020, har biskopen kommit med nya bestämmelser för katekesen och för firande av konfirmationens sakrament: 

 

Bestämmelser angående katekes, konfirmation etc.
1. Där det finns möjlighet med hänsyn till rådande bestämmelser angående
antal deltagare och lokalernas storlek kan man samla barn och unga till
katekes eller liknande sammankomster. Man måste dock beakta
kateketernas situation, speciellt när det gäller äldre och sjuka.
2. När det gäller konfirmation finns en möjlighet att be om dispens för
kyrkoherdar och rektorer, så att de kan förmedla sakramentet till mindre
grupper.
3. Beträffande övriga församlingsaktiviteter kan man också samlas i mindre
grupper, om man följer rådande bestämmelser angående begränsat antal
deltagare och avstånd mellan dem som deltar
Stockholm 6 maj 2020 +Anders Arborelius ocd

Ladda ned PDF