”Ge konfirmanderna psalmboken Cecilia som gåva!”

Kateketisk profil: AnnaMaria Hedin, Sankt Eskils församling, Örebro

AnnaMaria var organist i Svenska kyrkan innan hon för tjugo år sedan kände att tiden var mogen för henne att följa sitt hjärtas längtan och bli upptagen i katolska kyrkan. Sedan 2013 bor hon i Örebro och är frilansande organist. Hon har också startat en egen liten musikskola med pianoundervisning enligt Suzukimetoden. I Sankt Eskils församling har hon sedan två år en deltidstjänst som organist.

En musikälskande kateket för kommunionsbarn

AnnaMaria betonar vikten av att möta barnen där de är, att vara medveten om deras verklighet och deras mognadsgrad. Samtidigt ska man inte underskatta barnen. Hon vill slå vakt om den förmåga som mindre barn har att, till synes utan ansträngning, lära sig sångtexter utantill.
– Det händer att vuxna som själva har svårt med den saken inte vågar lita på att barn kan. Många barn, särskilt yngre, älskar dessutom att sjunga på latin! Vad som länge varit omodernt i skolundervisningen är utantillinlärning. Så beklagligt, menar AnnaMaria. Att lära sig utantill – ”by heart” som engelskspråkiga säger – går ner i hjärtat och stannar där. Vilken skatt av böner och visdom bär man då inte inom sig!

Gemensam sång – en viktig del av katekesen

– Gemensam sång och, där man kan ha det, barn och/eller ungdomskör är en viktig del av katekesen som aldrig får underskattas. Tyvärr har inte alla förstått detta.
Men situationen lär förbättras. AnnaMaria berättar att KLN:s kurser för katolska kyrkomusiker ökar tillgången på kvalificerat folk. Allt fler församlingar anställer musiker.

Blyga barn kan lockas med

– Med blyga barn kan det hjälpa att ha med fler sångare, så att inte barnens röst sticker ut. Grundläggande röstövningar kan också vara till hjälp – sådana som körer gör för att värma upp. Man kan tro det är bara på lek, men det finns både kunskap och allvar bakom alla dessa ”roliga” sätt att låta på. Det är också viktigt att låta barnen sjunga i ett röstläge som passar dem. På så sätt ger vi barnen ”rösträtt”.

Mod att experimentera

AnnaMaria ska tillsammans med kateketkollegan Hemal Abeysekeraprova på att arrangera ett påskspel som ska framföras vid en församlingsfest i vår.
– Alla barngrupper gestaltar tillsammans passionshistorien,uppståndelsen, himmelsfärden och missionsbefallningen utifrån
Matteusevangeliet. I hela spelet ska korta sånger ur Cecilia flikas in för att ge fördjupning och tillfälle till reflektion.
Jag ber AnnaMaria nämna en barnvänlig psalm ur Cecilia som hon tycker mycket om. Hon funderar en stund.
– Du är hemliga vännen min av Anders Piltz. Även små barn behöver texter av hög kvalité så att de får uppleva något som är estetiskt skönt, som vittnar om sanningen som är Gud (Red anm: psalmen finns nu inspelad på KPNs hemsida). Konfirmander borde få en egen Cecilia som gåva, menar AnnaMaria.
– Den är ju så mycket mer än en sångbok! Inte för inte är undertiteln Gudstjänstbok. Där finns så mycket fint och användbart att upptäcka

Text och bild: Rauha Navarro Marttinen

 

AnnaMaria här på en inpirationsdag i Örebro 2020

 

Ladda ned PDF