Rutiner skapar lugn

Kateketisk profil Maria Borowiec
Sankt Lars katolska församling


Maria har gått i pension efter 19 år som administratör på Katolska Pedagogiska Nämnden. Nästan lika länge var hon kateket för 7-åringar.
– Jag tyckte om det, små barn är nyfikna och jag kunde med hjälp avlekfulla metoder få fram budskapet.
En uppsjö av roliga exempel väller fram medan vi pratar. Den blinde Bartimaios liv fick barnen erfarenhet av genom att de leddes längs en hinderbana med en ögonbindel på.
– Först ledde jag en frivillig, efter det vågade även de andra. Barnen fick leda varandra. Det var lärorikt samtidigt som det var en fin trygghetsövning. Maria hade en stor grupp av vilken ca 20 barn var med varje lördag. Undervisningspasset var 45 minuter och följdes av en familjemässa. Efter det var det andra gruppers tur att samlas.


P Klaus Dietz SJ och familjemässa


P Klaus hade fått dispens att fira lördagens familjemässa som söndagsmässa. Hans sätt att fira mässa och predika berättar Maria varmt om. Pater Klaus kunde använda dockor eller bjuda in hemliga gäster. De var bibliska gestalter ur söndagens evangelium. P Klaus intervjuade dem och ibland kom också barnen med sina frågor. Så borde man göra i flera församlingar! uppmanar Maria.


Maria får hjälp att utvecklas


Maria vågade inte bära ansvaret för de yngsta under första tiden utan hjälpte Gunnar Silow. Han var en bra mentor; redan året efter vågade Maria ta eget ansvar. P Klaus hade lyckats med sin värvning.


Fast schema


Maria hade samma fasta schema för alla undervisningspassen. Barnen blev trygga i rutinerna vilket skapade lugn. På ett litet bord fanns en barnbibel, ett ljus och kanske en vas med blommor. Passet började med att sitta i ringen på kuddarna som Maria hade skaffat. Maria läste allra först ur barnbibeln, ibland bara en mening. Sedan frågade hon vad
barnen kom ihåg från förra veckans undervisning. Ingen kom ihåg något. Maria lyfte då fram en bild eller ett föremål från förra passet och då hände det något direkt.
– De kom ihåg massor! Efter repetitionen var det dags att ta upp ett nytt ämne. Då hade Maria med sig något föremål som kunde fånga barnens uppmärksamhet. Ibland lektes det som i fallet med berättelsen om den blinde Bartimaios. Efter det var det dags för bön. Barnen stod i ringen och tände ljus från varandras ljus. De tackade för dagen, bad för dem som inte var med. Barnen fick också lyfta fram sina egna förbönsämnen. Och så var det dags att gå till borden för att färglägga bilder, göra ett snabbt pyssel eller för att arbeta med boken. Samlingen avslutades med en kort lek.

Bilderna från Marias barndom


Bilderna från rummet hon delade med sin älskade mormor har etsats sig i botten av Marias själ. Där finns S:t Antonius av Padua och en skyddsängel. Dessa personer har följt med Maria under hela hennes liv utan att hon riktigt kan förklara varför. Kraften av bilder är stor.


Text och bild: Rauha Navarro Marttinen 

                                                                   

Lyssna också intervjun där Maria berättar om sin långa tid som administratör på KPN