Biskop Anders: Konfirmationsförberedelsen ska innehålla en diakonal insats

I veckan samlades KPNs nämnd till sitt sammanträde. En gång om året brukar även biskopen delta. Under punkten "Biskopen har ordet" lyfte biskopen fram perspektiv inom katekesen som ligger honom varmt om  hjärtat.

- För våra konfirmander är det viktigt att förstå att tron inte endast är något som ska läras utan också något som ska levas. Att få göra en diakonal eller karitativ insats bör vara en naturlig del av konfirmationsförberedelsen. Förberedelsen inför konfirmationen ska inte endast ske i undervisningsrummet.

Denna tanke finns redan uttryckt i "Riktlinjer för katekesen i Stockholms katolska stift". Bland katekesens uppgifter står att man ska "...tillägna sig och praktisera kyrkans sociallära. Att leva i Kristi efterföljd, i Bergspredikans anda, innebär ett liv i kärlek och omsorg för sin nästa, särskilt för de svagaste och mest utsatta." (§11)

När det gäller hur man går tillväga rent praktiskt ansåg biskopen att varje församling måste hitta sin egen väg. Kanske kan man sjunga för de äldre, skriva brev till ensamma eller hjälpa till i det lokala flyktingarbetet.

 

Ladda ned PDF