Ulrika Erlandsson

Rauha Navarro Marttinen

Fader Lars Dahlander

Fader Simon Petrus

Elin Jönsson

Vanessa Nacional

Gunnar Silow

Syster Christina Hennig

Fiorella Bastidas

Diakon Stefan Nordström

Organisation


I Stockholms katolska stift finns tre "nämnder" som, på uppdrag av biskopen, har att agera när det gäller liturgiska, ekumeniska och kateketiska frågor. De kateketiska frågorna handhas av Katolska Pedagogiska Nämnden (KPN).

KPN består av en nämnd och ett kansli. Nämndens ledamöter är:

Ulrika Erlandsson, ordförande (KPNs kansli)


Rauha Navarro Marttinen (konsulent, KPNs kansli)

Fader Lars Dahlander (kaplan Vår Frälsares församling i Malmö)


Fader Simon Petrus (kyrkoherde S:t Ansgar Södertälje, rektor Maronitiska missionen)

 

Elin Jönsson (stiftets ungdomskonsulent)


Vanessa Nacional (ordförande SUK)


Gunnar Silow (Stiftsgården Marielund)


Syster Christina Henning


Adjungerade:


Diakon Stefan Nordström

Fiorella Bastidas (Studieförbundet Bilda)

 

KPNs nämnd samlad utanför Johannes Paulus II:s Pastoralcentrum i Gamla stan. Med på bilden är även Generalvikarien, p Pascal René Lung OP. Saknas på bild: diakon Stefan Nordström.

© Katolska Pedagogiska Nämnden 2019. Alla rättigheter förbehålls.