Ulrika Erlandsson

Ulrika Erlandsson

Rauha Navarro Marttinen

Rauha Navarro Marttinen

Fader Lars Dahlander

Fader Lars Dahlander

Fader Simon Petrus

Fader Simon Petrus

Gunnar Silow

Gunnar Silow

Syster Christina Hennig

Syster Christina Hennig

Fiorella Bastidas

Fiorella Bastidas

Diakon Stefan Nordström

Diakon Stefan Nordström

Damiana Sabah

Damiana Sabah

Organisation


I Katolska kyrkan i Sverige finns tre "nämnder" som, på uppdrag av biskopen, har att agera när det gäller liturgiska, ekumeniska och kateketiska frågor. De kateketiska frågorna handhas av Katolska Pedagogiska Nämnden (KPN).

KPN består av en nämnd och ett kansli. Nämndens ledamöter 2018-2021 är:

Ulrika Erlandsson, ordförande (KPNs kansli)


Rauha Navarro Marttinen (konsulent, KPNs kansli)

Fader Lars Dahlander (kaplan Vår Frälsares församling i Malmö)


Fader Simon Petrus (kyrkoherde S:t Ansgar Södertälje, rektor Maronitiska missionen)


Damiana Sabah (ordförande SUK)


Gunnar Silow (Stiftsgården Marielund)


Syster Christina Henning


Adjungerade:


Diakon Stefan Nordström

Fiorella Bastidas (Studieförbundet Bilda)

 

KPNs nämnd samlad utanför Johannes Paulus II:s Pastoralcentrum i Gamla stan. Med på bilden är även Generalvikarien, p Pascal René Lung OP. Saknas på bild: diakon Stefan Nordström.

KPNs nämnd samlad utanför Johannes Paulus II:s Pastoralcentrum i Gamla stan. Med på bilden är även Generalvikarien, p Pascal René Lung OP. Saknas på bild: diakon Stefan Nordström.

© Katolska Pedagogiska Nämnden 2019. Alla rättigheter förbehålls.