STUDIEMATERIAL KRING MILJÖENCYKLIKAN LAUDATO Sí

Här kan du hitta 3 powerpointpresentationer och en studieplan för tre studie/samtalskvällar kring påve Franciskus miljöencyklika Laudato Sí. Encyklikan har 6 kapitel, presentationerna går igenom 2 kapitel i taget. 

1. träffen

  Eftertankens dag (kap 1-2)

2. träffen

Omvändelsens och försoningens dag (kap 3-4)

3. träffen

Dagen för en ny början (kap 5-6)

STUDIEPLAN