Att älska och ära dig är studiecirkelmaterial för äkta par som vill berika sitt äktenskap.

Ett deltagarhäfte och ett ledarhäfte

Parrelationsmaterialet i pappersform består av ett deltagarhäfte och ett ledarhäfte. Studiecirkelledarna får grundläggande råd och instruktioner för att leda arbetet. Man behöver inte vara en parrelationsexpert för att ta ansvaret att leda en grupp.  Att arbeta med materialet är friskvård för äktenskap. Det ersätter inte familjerådgivning där svårare problem som till exempel våld i parrelationen, otrohet och missbruk kan tas upp. Vad ledarna behöver är erfarenhet av livet, ödmjukhet och förmågan att härbärgera olika åsikter. Ledarparets uppgift är inte att fungera som lärare utan snarare som gruppledare som ser till att samtalet flyter. Ledarna är ett av paren som vill förbättra sin egen parrelation. 

Vi två

Den viktigaste delen av studiecirkelarbetet är Vi två -uppgifterna. I stora gruppen kan man sedan vädra sina tankar men man kan också välja att vara tyst. Hemuppgifterna är en väsentlig del av arbetet. Det är i vardagen det lärda förankras och kommer till nytta.

Åtta träffar – åtta teman

Första studiecirkelträffen är en mjukstart, där syftet är att skapa en tillåtande och respektfull atmosfär. Paren börjar arbeta för ett rikare äktenskap. Andra träffen ger möjligheten att lära sig mer om sina och sin makes/makas kärleksbehov. Tredje mötet tränar paren att lyssna mer aktivt. Fjärde träffen låter Bibelns skapelseberättelser bli till inspiration i äktenskapet. Femte träffen hjälper paren att upptäcka rikedomar i ett katolskt äktenskap. Sjätte mötet handlar om konflikter i parrelation. Sjunde kapitlet fokuserar på saker som kan skydda och stärka äktenskap. Åttonde kapitlet riktar parens blick mot familjen, kyrkan och samhället. Vad kan deras kallelse vara i detta perspektiv och vad som skall prioriteras i olika stadier av ett äktenskap?

Videos

Det finns en videos för varje träff. Dessa videos gör det lätt att få igång  en diskussion i gruppen.  

Kloka ord

Deltagarhäftet innehåller många kloka ord; här ett par exempel:

Kärleken måste inte vara perfekt för att vi ska uppskatta den. Han eller hon älskar mig så gott de kan med sina begränsningar men att deras kärlek inte är fullkomlig betyder inte att den är falsk eller inte verklig. Om jag kräver för mycket av den andre kommer jag att få veta det på ett eller annat sätt, för han eller hon kan inte acceptera att spela rollen av en gudomlig varelse eller finnas där för alla mina behov. Kärleken lever i symbios med ofullkomligheten, den ”bär allt” och behöver inte säga något om den älskade människans begränsningar. (Ur Påven Franciskus: Amoris laetitia)

Kärleken undrar och upphör aldrig att undra: ”Vem är du?” (Wilfrid Stinissen)

Gruppmöte 1

Gruppmöte 2

Gruppmöte 3

Gruppmöte 4

Gruppmöte 5

Gruppmöte 6

Gruppmöte 7

Gruppmöte 8