Olivier sade "ja".

Olivier Keouosso - kateketisk profil, Märsta.

Jag träffar Olivier Keouosso på en fredagskväll efter hans arbete vid Migrationsverket som ambassadhandläggare. Det är ett spännande och något överraskande möte. Jag har framför mig en ovanligt mångsidigt utbildad man med studier i modern litteratur, filosofi, teologi, statskunskap, kommunikation och ledarskap, diplomati och flera språk på olika universitet i Uppsala, Rom, London och Moskva. Olivier berättar att han tidigare var med i jesuitorden men att Gud ville något annat för hans del.

Att Olivier nu är kateket för konfirmanderna i Märsta beror på att kyrkoherde f. Marek Rubaj ville det och Olivier sade ”ja” i lydnad till Gud. För honom handlar undervisningen om att underlätta mötet mellan Jesus och ungdomar så att Jesus kan bli mer och mer verklig i deras liv. I Märsta undervisas årskurs 8 och 9 tillsammans. Olivier har märkt att de yngre blir motiverade när de ser hur de äldre förbereder sig till konfirmationen. Två år är annars en lång tid i ungdomarnas värld. Gemensamma läger med Mellansveriges Juvenaliska Unga Katoliker (MJUK) ger viktiga kontakter till andra unga katoliker.

Olivier betonar Jesu närvaro i alla träffar: ”Det är han som är centrumet, det är han som gör dessa möten så speciella.” Han vill att ungdomarna ska veta att Jesus är deras bästa vän och aldrig sviker dem. Konfirmationen får inte vara en slutpunkt utan en startpunkt för ett kristet liv – med mer ansvar än tidigare. ”Vi ska ha ungdomsmöten för att hålla dem kvar och för att engagera dem.” Enligt Olivier ska innehållet för möten planeras tillsammans med ungdomarna. Det är viktigt att de får ansvar och känner att de behövs.

Jag frågar Olivier om hans förebilder i livet och får ett omedelbart svar: ”Jesus är min förebild. Gud kommer till oss som en liten bebis som ingenting har… helt maktlös. Inkarnationen visar att Gud älskar oss och offrar sig för oss… det blir helt uppenbart genom korset.” Olivier vill följa Jesus i ödmjukhet och kärlek. Ordet ödmjukhet upprepas ofta i Oliviers tal även när han pratar om undervisningen. Med hela hans väsen verkar han peka på Jesus – Olivier själv och hans erfarenheter och kunskaper verkar komma i andra hand. ”Det är Jesus som gör jobbet.” Inte undra på att Olivier älskar också Thérèse av Jesusbarnets lilla väg: ”Gud är tillgänglig på ett enkelt sätt.” ”Lilla Thérèse lär oss vikten att acceptera lidandet.” Även påven Benedictus XIV ligger nära Oliviers hjärta: ”Tron kan belysa förnuftet och förnuftet kan belysa tron.”

Olivier har gjort en lång resa som började en gång i tiden i Kongo-Brazzaville. Han har sett många länder och kulturer. För honom är det viktigt att känna samhället där han verkar. Olivier är öppen inför framtiden, hans fråga lyder: ”Vad kan jag göra för dig, Jesus?”

Rauha Navarro Marttinen