"Nu måste du, Gud, ta över!"

Kateketisk profil Aneta Larsen

Skaraborgs katolska församling S:t Brynolf och S:ta Helena, Skövde

Vad vill du förmedla till barn och ungdomar, Aneta?

”Jag vill att de skall veta att de alltid är älskade, oavsett vad de har gjort, oavsett hur de har det hemma eller i skolan. Gud älskar dem alltid, är för dem alltid.” När Aneta säger detta, tätnar atmosfären. Under en lugn yta finns det mycket mer än man först anar. Hennes intensiva sida kommer också fram, när hon med lätthet går in i olika roller under dramaövningar. ”Ja, det är alltid lätt att spela någon annan”, ler Aneta. 

En rivstart för Aneta. Både hon och maken Johnny blev tillfrågade om de kunde tänka sig att bli hjälpkateketer. Ja, det kunde de – det var ju inte så mycket ansvar på en gång. Men efter två undervisningstillfällen fick Aneta helt ensam ta ansvaret för kommunionsbarnen. ”Vad gör jag?”, undrade hon. ”Jag kan ju ingenting.” Aneta fick helt enkelt lita på KPNs böcker. Också stödet från andra kateketer är viktigt för Aneta. Därför är de kontinuerliga kateketträffarna så betydelsefulla. Men visst kunde Aneta mycket redan från början. Hon etablerade en bra kontakt med föräldrarna och gruppen blev på det viset mer sammansvetsad. På det hela taget gick allt förvånansvärt bra. Men Aneta vill utvecklas. Hon funderar mycket på språkets betydelse. ”Man kan inte prata stelt med barn”, säger Aneta. ”De måste kunna förstå.” För att kunna lära sig ett bra sätt att prata med barn och ungdomar, lyssnar hon på en präst som kan konsten att prata med ungdomar. Honom har hon hittat på Youtube.

Under hösten har Aneta undervisat både små barn och tillsammans med maken även konfirmander. ”Mina ben var skakiga från början men nu är jag tillitsfull.” Anetas Youtube-präst säger: ”När du har allt under kontroll, kör du inte tillräckligt fort. När du kör mot heligheten, måste du tappa kontrollen.” 

Inför undervisningen använder Aneta en bön som samtidigt är en fråga: ”Gud, vad vill du att jag ska göra?” Hon överlämnar sig själv till den store Lärarens händer. ”Nu måste du, Gud, ta över!” Det är just sådana erfarenheter som kateketerna kan dela med varandra under KPNs katekethelger. Då får de möjlighet att prata mer ingående med varandra. Det har blivit lite av en tradition att en stor grupp kateketer från Skövde åker tillsammans till KPNs kateketkurser, det ger dem uppmuntran i sitt uppdrag.

Efter att blivit kateket har Aneta känt att hon är mer delaktig i församlingens liv. ”Kan den busige pojken vara en så fin ministrant! Jag blir glad att jag gjort något, varit där.” Men det finns även andra skäl till att fortsätta med katekesen: ”Jag är inte färdig med min tro, jag tar det som en möjlighet att växa i tron och utvecklas som människa.” En av de underbaraste saker hos Aneta är nog hennes raka och ärliga frågor. ”Hur kan jag få ungdomarna att vilja bli heliga?” En fråga som vi alla borde ställa oss.

Text och bild: Rauha Navarro Marttinen