Ledare

Att vara som Eli…

 

I Gamla testamentet läser vi om hur Herren ropar på den unge Samuel som låg och sov i templet. Samuel tar för givet att det är hans ledsagare och präst Eli som ropat och rusar till honom. Först tror Eli att Samuel hört fel och säger: ”Min son, jag har inte ropat. Gå och lägg dig igen.” Men Herren ger inte upp och fortsätter att ropa på Samuel. Då förstår Eli att det är Herren som ropat på den unge Samuel och svarar honom: ”Om någon ropar på dig skall du säga: Tala, Herre, din tjänare hör.”

 

Tänk om inte Samuel hade fått denna vägledning av sin lärare? Som hjälpt honom att urskilja att det var Gud själv som ropade, att Herren redan var närvarande i den unge Samuels liv och kallade honom? På samma sätt är det med oss kateketer. Precis som Eli ska vi hjälpa barnen att upptäcka Guds kärleksfulla närvaro i deras liv. Låt oss alla vara en Eli för de barn, ungdomar och vuxna vi möter. Det spelar ingen roll om vi inte är stora teologer eller pedagoger, med kärleksfull uppmärksamhet kan vi bli lyhörda för Guds närvaro i vår värld.

 

Tanken om Eli som kateket fick jag under en barnledarkonferens som anordnades i Filadelfiakyrkan i Stockholm, den 3-5 februari. Bland 1200 frikyrkliga barnledare från hela landet var jag den enda katoliken (tror jag!) och kunde inspireras. Var gärna öppna för möten i ekumeniska sammanhang, det har ju påven Franciskus uppmanat oss till under sitt besök hos oss!

 

Hoppas får vi också mötas på någon av KPNs arrangemang i år: katekethelgen i Skåne, kateketubildningar, vuxenkurser och så förstås Franciskusdagen!

 

En välsignad påsk önskar KPN genom

 

Ulrika Erlandsson

 

P.S. Läs mer om Samuel i Gamla testamentet, 1 Sam 3!

Om du klickar på PDFen här nedan kan du läsa hela nummer 1- 2017:

Ladda ned PDF