Aktuellt

29 september 2018

På väg med Kristus

Kateketens dag är en fest då vi samlas runt vår biskop för att stärka varandra i vårt uppdrag som kateketer. jesus Kristus är centrum i all katekes. Särskild gäst är fader Michel Remery, författare till boken Twittra med Gud.

 

Plats: S:t Ansgars församling i Södertälje

 

Läs mer

 

Kurser

 12 mars 2018

Berika ert äktenskap

 

"Prova på" - kväll

Under kvällen lär du känna KPNs material "Att älska och ära dig". Du får testa övningar tillsammans med din partner. Äktenskapet behöver vårdas. Med hjälp av materialet kan du och din äkta hälft tryggt arbeta för ett rikare äktenskap. Den viktigaste delen av övningarna sker mellan makarna.

Plats: S:t Ansgars kyrka, Södertälje

 

Läs mer 

Resurser

 

Söndagens evangelium med barn 25 februari 2018

Jesus på härlighetens berg

 

"Sex dagar senare tog Jesus med sig Petrus, Jakob och Johannes och gick med dem upp på ett högt berg, där de var ensamma. Där förvandlades han inför dem: hans kläder blev skinande vita, så vita som ingen blekning i världen kan göra några kläder. Och de såg både Mose och Elia som stod och talade med Jesus (Mark 9:2-4).  På bergets topp har man på något sätt kommit närmare det himmelska, så som bergstoppar ofta får symbolisera i Bibeln. Den förvandling i ljus och härlighet som lärjungarna upplever förändrar och fördjupar deras syn på vem Jesus är. Den härligheten förvandlar inte bara den person de har framför sig, utan också något av deras eget liv. Kan vi också låta våra liv förvandlas av denna händelse?
Läs mer Alla resurser

Material

I helgonens värld

19 helgon från 200-talet till idag presenteras i denna barnbok som är skriven av Anna Dunér och illustrerad av Andréa Räder. 

Läs mer och köp

KPN presenterar sig

På KPNs kansli råder full aktivitet. Få en inblick i allt som kan hända och låt medarbetarna presentera vad de kan erbjuda dig.

https://www.youtube.com/watch?v=kXrHSus-rqA

Från videobloggen

Uppståndelse

 

Vad händer när vi dör? Kan vi födas igen som hundar? Se mer i denna video om kyrkans syn på död och uppståndelse.

Se fler videos på vår videoblogg

Vanliga frågor

Jag vill bli kateket, hur gör jag?

Om du önskar att bli kateket kontakta din kyrkoherde eller din nationella grupps själasörjare. Det är han som bär ansvaret för trosundervisningen. Kyrkoherden har uppgiften att kalla lämpliga personer till kateketens viktiga uppdrag. Är du osäker på vad det innebär att vara kateket?

 

Läs mer

Hur startar jag en studiecirkel?

En studiecirkel är en studieform där deltagarna får möjligheten att utvecklas tillsammans med andra människor. KPN har material för flera studiecirklar. Om du vill starta en studiecirkel, kontakta församlingens kyrkoherde.

 

Läs mer

Hur ställer jag en bra fråga?

Mest känd inom pedagogiken i konsten att ställa frågor är Sokrates. Genom sitt ständiga frågande lyckades han att få eleven att själv komma fram till sanningen. 

Läs mer