Aktuellt

29 september 2018

På väg med Kristus

Kateketens dag är en fest då vi samlas runt vår biskop för att stärka varandra i vårt uppdrag som kateketer. jesus Kristus är centrum i all katekes. Särskild gäst är fader Michel Remery, författare till boken Twittra med Gud.

 

Plats: S:t Ansgars församling i Södertälje

 

Läs mer

 

Kurser

 Vuxenkurs på Marielund 20-22 april

Kyrkan, helgonen och evangelisationen

"Utifrån den andliga resa vi gjort vill vi tala om den upptäckt kyrkan var för oss och de rika skatter som finns där för alla. Vi kommer beröra några helgons liv som betytt mycket för oss och visa hur vi med dem som förebilder kan växa i frimodighet att ge vittnesbörd om kyrkans tro för människor vi möter i vardagen." Över 40 personer är redan anmälda till kursen...

Läs mer 

Resurser

 Söndagens evangelium med barn den 22 april

Den gode herden

"Jag är den gode herden. Den gode herden ger sitt liv för fåren. Den som är lejd och inte är herde och inte äger fåren, han överger fåren och flyr när han ser vargen komma, och vargen river dem och skingrar hjorden. Han är ju lejd och bryr sig inte om fåren. Jag är den gode herden, och jag känner mina får, och de känner mig, liksom Fadern känner mig och jag känner Fadern. Och jag ger mitt liv för fåren" (Joh 10:11-15).
Läs mer Alla resurser

Material

Min rosenkrans - pysselkit för barn

I paketet ingår ett häfte med rosenkransens böner, pysselhandledning samt pärlor och snöre för att tillverka en egen rosenkrans.

Läs mer och köp

KPN presenterar sig

På KPNs kansli råder full aktivitet. Få en inblick i allt som kan hända och låt medarbetarna presentera vad de kan erbjuda dig.

https://www.youtube.com/watch?v=kXrHSus-rqA

Från videobloggen

Uppståndelse 

Vad händer när vi dör? Kan vi födas igen som hundar? Se mer i denna video om kyrkans syn på död och uppståndelse.

Se fler videos på vår videoblogg

Vanliga frågor

Jag vill bli kateket, hur gör jag?

Om du önskar att bli kateket kontakta din kyrkoherde eller din nationella grupps själasörjare. Det är han som bär ansvaret för trosundervisningen. Kyrkoherden har uppgiften att kalla lämpliga personer till kateketens viktiga uppdrag. Är du osäker på vad det innebär att vara kateket?

 

Läs mer

Hur startar jag en studiecirkel?

En studiecirkel är en studieform där deltagarna får möjligheten att utvecklas tillsammans med andra människor. KPN har material för flera studiecirklar. Om du vill starta en studiecirkel, kontakta församlingens kyrkoherde.

 

Läs mer

KPN behöver dina tankar om kateketkurser. Vad blir bäst för dig? 

Här hittar du enkätfrågorna!