Aktuellt

19-21 Oktober 2018

Östliga liturgier - en inspiration för hela kyrkan

Liturgin och traditionerna i de orientaliska katolska kyrkorna är en inspiration hela kyrkan. Se videon om kursen här.

 

Plats: Marielund

 

Läs mer

 

Kateketkurs

Inspirationsdag för kateketer 27 oktober 2018

Kettmetoden

Kettmetoden är en pedagogik som på ett lekfullt sätt väcker barnens nyfikenhet för det heliga. Barnen upptäcker själva trons hemligheter genom ett kreativt deltagande i det som ska förmedlas. KPN har bjudit in Petra Bungarten, tysk församlingspedagog, som kommer att presentera denna pedagogik. Hon kommer tala på engelska och tolkas till svenska.

Plats: Kristus Konungens församling, Göteborg

Läs mer

 

Resurser

 Söndagens evangelium med barn 21 oktober 2018

Får vi den bästa platsen?

'Jesus kallade till sig dem och sade: ”Ni vet att de som räknas som härskare är herrar över sina folk och att furstarna har makten över folken. Men så är det inte hos er. Den som vill vara stor bland er skall vara de andras tjänare, och den som vill vara den förste bland er skall vara allas slav. Människosonen har inte kommit för att bli tjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många”(Mark 10:42-45).

Läs merAlla resurser

Material

Vi ska fira Jesus - årets adventskalender!

I denna adventskalender är Jesus i centrum. Alla är på väg mot honom med sina olika gåvor. Också vi får tillfälle att fundera över julens betydelse. Till varje lucka i kalendern finns en berättelse i det medföljande häftet.

 

Läs mer och köp

KPN presenterar sig

På KPNs kansli råder full aktivitet. Få en inblick i allt som kan hända och låt medarbetarna presentera vad de kan erbjuda dig.

https://www.youtube.com/watch?v=LCYSI6blHaw

Från videobloggen

Izabella möter kardinalen

Izabella är bara sex år, men hon har redan alla möjliga frågor till kardinalen. Se denna video som handlar om både tron, skägg, favoritmat och mycket annat. 

Se denna och fler videos på KPNs videoblogg

Vanliga frågor

Jag vill bli kateket, hur gör jag?

Om du önskar att bli kateket kontakta din kyrkoherde eller din nationella grupps själasörjare. Det är han som bär ansvaret för trosundervisningen. Kyrkoherden har uppgiften att kalla lämpliga personer till kateketens viktiga uppdrag. Är du osäker på vad det innebär att vara kateket?

Läs mer

Hur startar jag en studiecirkel?

En studiecirkel är en studieform där deltagarna får möjligheten att utvecklas tillsammans med andra människor. KPN har material för flera studiecirklar. Om du vill starta en studiecirkel, kontakta församlingens kyrkoherde.

Läs mer

Hur välkomnar jag föräldrar och barn?

Vid första träffen är det viktigt att få en god kontakt med både föräldrar och barn. Bjud därför in både stora och små till den första samlingen. Nedan får du förslag till hur...

Läs mer