Beställ

Min rosenkrans

Förpackningen innehåller en färgglad rosenkrans som du tillverkar själv. De fem färgerna påminner om de fem kontinenterna och visar hur brokig och mångfaldig vår gemensamma värld är. Det medföljande häftet erbjuder en pysselhandledning med tydliga foton samt förklarar på ett enkelt sätt hur man ber rosenkransen.

 

Info och anmälan

 

Kateketer

Lördag 23 oktober kl 10- 16 

Jesu sista dagar i Jerusalem

Plats: Jönköping.

Jesu sista dagar i Jerusalem har ändrat historien för all framtid. Vad var det egentligen som hände? Med hjälp av en historiskt tillförlitlig modell av staden kommer Emanuel Sennerstrand att förklara det spännande skeendet som ledde fram till Jesu död och uppståndelse. Kursen vänder sig speciellt till kateketermed pedagogiska tips och förslag.

Kursledare: Emanuel Sennerstrand.

Läs mer och boka

Bibel

Söndagensevangelium för barn den 24 oktober 

 Den blinde Bartimaios

"De kom till Jeriko. Och när han tillsammans med lärjungarna och en stor folkhop lämnade staden satt där vid vägen en blind tiggare, Bartimaios, son till Timaios. Då han fick höra att det var Jesus från Nasaret började han ropa: ”Jesus, Davids son, förbarma dig över mig!” Många sade åt honom att hålla tyst, men han ropade ännu högre: ”Davids son, förbarma dig över mig!” Jesus stannade och sade: ”Kalla hit honom” (Mark 10: 46-52).

Läs mer här!

Vad tror du på?

Sycamore, en videoserie om kyrkans tro

En videoserie i 20 avsnitt med fader Stephen Wang

Läs mer här

 

KPN presenterar sig

På KPNs kansli råder full aktivitet. Få en inblick i allt som kan hända och låt medarbetarna presentera vad de kan erbjuda dig.

Helgonvisa

Helgonvisa

Sjung denna fina helgonvisa med din barngrupp!

Se på KPNs videoblogg

Vanliga frågor

Hur ställer jag en bra fråga?

Ibland behöver man ställa frågor för att kontrollera om barnen har tagit till sig vissa fakta. Men ännu viktigare för en levande katekes är att ställa frågor som hjälper barnen att tänka själva, som får dem att associera, som väcker deras känslor och engagemang. 

Läs mer!

Jag vill bli kateket. Hur gör jag?

Om du önskar att bli kateket kontakta din kyrkoherde eller din nationella grupps själasörjare. Det är han som bär ansvaret för trosundervisningen. Kyrkoherden har uppgiften att kalla lämpliga personer till kateketens viktiga uppdrag. Är du osäker på vad det innebär att vara kateket?

Läs mer!

 

 

Katekes hemma i coronatider?

I katolska kyrkan kallas familjen för huskyrkan; att tala om tron hemma är något som fördjupar glädjen i hela familjen.

Här ger vi tips på saker som kan vara en inspiration i katekesen hemma:

 

Läs mer!