Nyhet

Grattis till dopet 

När ett litet barn döps välkomnas hela familjen till församlingen. Men tron levs också hemma, i huskyrkan. Med barnvänliga bilder och enkla texter vänder sig Grattis till dopet till den som nyligen döpt sitt barn.

Beställ

Inzoomat

Onsdag 25 maj kl: 19-20,Inzoomat

Situationen för den Ukrainska katolska kyrkan

Den Ukrainska katolska kyrkan har spelat en väsentlig roll i Ukrainas historia. Vilken är dess bakgrund och dess roll idag?  Vilka är dess kännemärken, liturgiskt och teologiskt? Hur är situationen för de ukrainska katolikerna i Sverige idag?

Läs mer 

Bibel

Söndagens evangelium för barn 29 maj 2022

Helgonen ber för oss 

Men fylld av helig ande riktade han blicken mot himlen och såg Guds härlighet och Jesus som stod på Guds högra sida, och han sade: ”Jag ser himlen öppen och Människosonen stå på Guds högra sida.” Då ropade de högt och höll för öronen, och alla störtade sig över honom på en gång och släpade ut honom ur staden för att stena honom. Vittnena lade sina mantlar framför fötterna på en ung man som hette Saul. Så stenade de Stefanos, som åkallade Herren och sade: ”Herre Jesus, ta emot min ande.” Han föll på knä och ropade högt: ”Herre, ställ dem inte till svars för denna synd.” Med de orden dog han. ( Joh 14:26–29 ).

Läs mer här!

Nikodemusmöten - en videoserie om kyrkans 7 sakrament 

Läs mer här

 

KPN presenterar sig

På KPNs kansli råder full aktivitet. Få en inblick i allt som kan hända och låt medarbetarna presentera vad de kan erbjuda dig.

Vanliga frågor

Hur ställer jag en bra fråga?

Ibland behöver man ställa frågor för att kontrollera om barnen har tagit till sig vissa fakta. Men ännu viktigare för en levande katekes är att ställa frågor som hjälper barnen att tänka själva, som får dem att associera, som väcker deras känslor och engagemang. 

Läs mer!

Jag vill bli kateket. Hur gör jag?

Om du önskar att bli kateket kontakta din kyrkoherde eller din nationella grupps själasörjare. Det är han som bär ansvaret för trosundervisningen. Kyrkoherden har uppgiften att kalla lämpliga personer till kateketens viktiga uppdrag. Är du osäker på vad det innebär att vara kateket?

Läs mer!

 

 

Katekes hemma 

I katolska kyrkan kallas familjen för huskyrkan; att tala om tron hemma är något som fördjupar glädjen i hela familjen.

Här ger vi tips på saker som kan vara en inspiration i katekesen hemma:

 

Läs mer!