Aktuellt

5 oktober 2019 

Franciskusdagen

Familjefest i Kungsträdgården

Mässa med kardinal Anders Arborelius OCD följt av familjefest i parken.

 

Läs mer

 

Kateketkurs

21 september 2019

"Att möta Gud genom skapande i text och bild" 

Stockholm, Johannes Paulus II:s Pastoralcentrum 

Inspirationsdag för kateketer. Få kreativa ideer till hur din katekes kan bli mer levande genom skapande arbete. 

Resurser

Söndagens evangelium med barn 22 september 2019

Älska Gud - inte mammon

"Den som är trogen i smått är trogen också i stort, och den som är ohederlig i smått är ohederlig också i stort. Om ni inte har varit trogna i fråga om den ohederliga mammon, vem vill då anförtro er det som har verkligt värde? Och om ni inte har varit trogna i fråga om andras egendom, vem vill då ge er det som skall tillhöra er? Ingen tjänare kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ene och älska den andre eller att hålla fast vid den ene och inte bry sig om den andre. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon" (Luk 16:10-13).

Läs mer

Fader vår affisch

Bilderna i denna vackra affisch förklarar orden i Herrens bön.

Finns även som vykort!

Läs mer och köp

KPN presenterar sig

På KPNs kansli råder full aktivitet. Få en inblick i allt som kan hända och låt medarbetarna presentera vad de kan erbjuda dig.

https://www.youtube.com/watch?v=NYhdoiX4z3w

Från videobloggen

Gillar du...?

För den nyfikne

Se denna och fler videos på KPNs videoblogg

Vanliga frågor

Jag vill bli kateket, hur gör jag?

Om du önskar att bli kateket kontakta din kyrkoherde eller din nationella grupps själasörjare. Det är han som bär ansvaret för trosundervisningen. Kyrkoherden har uppgiften att kalla lämpliga personer till kateketens viktiga uppdrag. Är du osäker på vad det innebär att vara kateket?

Läs mer

Hur startar jag en studiecirkel?

En studiecirkel är en studieform där deltagarna får möjligheten att utvecklas tillsammans med andra människor. KPN har material för flera studiecirklar. Om du vill starta en studiecirkel, kontakta församlingens kyrkoherde.

Läs mer

Finns det lekar och tips för första träffen med barn och ungdomar?

Ja, det finns! Välkommen till katekesen kan du skriva ut här!

Flera lekar här!

Du kan läsa mer också här!