Aktuellt

Fokus

Allt om kongressen

Den 22-24 september inbjöd KPN i samarbete med Studieförbundet Bilda till en kateketisk kongress på Lidingö. Över 200 kateketer hade samlats från hela Sverige. Påve Franciskus gav sin hälsning till alla deltagarna med orden: Låt kyrkan i Sverige fortsätta att blomstra och Guds rike växa! 

Läs mer här!

Kateketer

Grundkurs för kateketer

Maria är kateketernas hjälp

Vad är kärnan i den katolska katekesen? Vad erbjuder Katolska pedagogiska nämnden dig som kateket? Vilken hjälp kan du få från Jungfru Maria och helgonen?

Workshops övningar och inspiration till dig som ny och till dig som varit med längre.

Mer info och anmälan

Bibeln

Söndagens evangelium för barn 1 oktober 2023

Liknelsen om de båda sönerna 

"Vad säger ni om det här: En man hade två söner. Han vände sig till den ene och sade: ’Min son, gå ut och arbeta i vingården i dag.’ Han svarade: ’Nej, det vill jag inte’, men sedan ångrade han sig och gick. Mannen vände sig till den andre och sade samma sak. Han svarade: ’Jag skall gå, herre’, men han gick inte. Vilken av de båda gjorde som fadern ville?"(Matt 21:28–32 ).

Läs mer här!

Kateketisk kongress 2023

Till kongress den 22-24 september inbjuder biskop Anders Arborelius präster, diakoner, systrar, ungdomsledare och kateketer för att fördjupa sig i den viktiga uppgiften att dela tron vidare. Detta är viktigt för alla i stiftet, vare sig vi kan vara med på plats eller inte. 

Mer info om kongressen!

KPN presenterar sig

På KPNs kansli råder full aktivitet. Få en inblick i allt som kan hända och låt medarbetarna presentera vad de kan erbjuda dig.

Katolska pedagogiska nämnden finns också på Instagram. Där heter vi @katolskapedagogiska!

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev får du del av aktuell information från KPN. Du får tips om våra kurser och events, aktuella videos, poddar och material som är av intresse för dig som brinner för evangelisation och katekes i katolska kyrkan. Nyhetsbrevet skickas ut ca en gång i månaden med uppehåll under sommaren. 

Tack för din prenumeration!

Sprid gärna kännedom om vårt nyhetsbrev till andra som du tror kan ha glädje av det. Du kan också följa oss i Facebook-gruppen Kreativa kateketer och på Instagram, #katolskapedagogiska

Vanliga frågor

Hur ställer jag en bra fråga?

Ibland behöver man ställa frågor för att kontrollera om barnen har tagit till sig vissa fakta. Men ännu viktigare för en levande katekes är att ställa frågor som hjälper barnen att tänka själva, som får dem att associera, som väcker deras känslor och engagemang. 

Läs mer!

Jag vill bli kateket. Hur gör jag?

Om du önskar att bli kateket kontakta din kyrkoherde eller din nationella grupps själasörjare. Det är han som bär ansvaret för trosundervisningen. Kyrkoherden har uppgiften att kalla lämpliga personer till kateketens viktiga uppdrag. Är du osäker på vad det innebär att vara kateket?

Läs mer!

 

 

Ny som kateket? Grattis!

Att vara kateket är fantastiskt! På KPN vill vi gärna hjälpa dig med att utföra ditt viktiga uppdrag. Det finns en hel del att tänka på när man är ny som kateket.

Här några snabba tips från KPN, som vi tror kan vara en hjälp

Läs mer