Evangelisation

 Den 8 oktober 2022 kl 10-12 + lunch, Kristi Moders församling Umeå

Vänner emellan - att dela tron i en modern tid

Skulle du kunna tänka dig att berätta för andra vad tron betyder för dig? Har du tänkt på att kanske just dina ord och erfarenheter kan öppna vägen för medmänniskor att upptäcka Kristus och kyrkan?

Läs mer 

Kateketer

Den 15 oktober 2022 9.30-15, Vår fru av Rosenkransens församling, Karlstad

Alla helgons katekes - Inspirationdag för kateketer, i Karlstad

Inspirationdag för kateketer, i Karlstad

Vid Alla helgons fest funderar vi ibland över vad vi egentligen firar, och hur. Barnen märker att många istället firar Halloween och några blandar ihop dessa två högtider som faktiskt
är mycket olika. Dagen handlar om All helgona men också om helgonen och om katekesens grunder. Kursledare: Jim Lagerlöf, konsulent på KPN

Läs mer

Bibel

Söndagens evangelium för barn 2 oktober 2022

Herre, vi vill tacka dig!
Tio spetälska botas 

”Under sin vandring mot Jerusalem följde han gränsen mellan Samarien och Galileen. När han var på väg in i en by kom tio spetälska emot honom. De stannade på avstånd och ropade: ”Jesus, mästare, förbarma dig över oss!” Då sade han till dem: ”Gå och visa upp er för prästerna!” Och medan de var på väg dit blev de rena. En av dem vände tillbaka när han såg att han hade blivit frisk.”(Lukas 17:11–19).

Läs mer här!

Nikodemusmöten - en videoserie om kyrkans 7 sakrament 

Läs mer här

 

KPN presenterar sig

På KPNs kansli råder full aktivitet. Få en inblick i allt som kan hända och låt medarbetarna presentera vad de kan erbjuda dig.

Vanliga frågor

Hur ställer jag en bra fråga?

Ibland behöver man ställa frågor för att kontrollera om barnen har tagit till sig vissa fakta. Men ännu viktigare för en levande katekes är att ställa frågor som hjälper barnen att tänka själva, som får dem att associera, som väcker deras känslor och engagemang. 

Läs mer!

Jag vill bli kateket. Hur gör jag?

Om du önskar att bli kateket kontakta din kyrkoherde eller din nationella grupps själasörjare. Det är han som bär ansvaret för trosundervisningen. Kyrkoherden har uppgiften att kalla lämpliga personer till kateketens viktiga uppdrag. Är du osäker på vad det innebär att vara kateket?

Läs mer!

 

 

Ny som kateket? Grattis!

Att vara kateket är fantastiskt! På KPN vill vi gärna hjälpa dig med att utföra ditt viktiga uppdrag. Det finns en hel del att tänka på när man är ny som kateket.

Här några snabba tips från KPN, som vi tror kan vara en hjälp

Läs mer