Nyhet

Grattis till dopet 

När ett litet barn döps välkomnas hela familjen till församlingen. Men tron levs också hemma, i huskyrkan. Med barnvänliga bilder och enkla texter vänder sig Grattis till dopet till den som nyligen döpt sitt barn.

Beställ

Inzoomat

Onsdag 25 maj kl: 19-20,Inzoomat

Situationen för den Ukrainska katolska kyrkan

Den Ukrainska katolska kyrkan har spelat en väsentlig roll i Ukrainas historia. Vilken är dess bakgrund och dess roll idag?  Vilka är dess kännemärken, liturgiskt och teologiskt? Hur är situationen för de ukrainska katolikerna i Sverige idag?

Läs mer 

Bibel

Söndagens evangelium för barn 22 maj 2022

Känn ingen oro, ta emot min frid

Hjälparen, den heliga anden som Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära er allt och påminna er om allt som jag har sagt er. Frid lämnar jag kvar åt er, min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Känn ingen oro och tappa inte modet. Ni hörde att jag sade till er: Jag går bort och kommer till er igen. Om ni älskade mig skulle ni vara glada över att jag går till Fadern, ty Fadern är större än jag. Detta säger jag er innan det sker, för att ni skall tro det när det har skett. ( Joh 14:26–29 ).

Läs mer här!

Nikodemusmöten - en videoserie om kyrkans 7 sakrament 

Läs mer här

 

KPN presenterar sig

På KPNs kansli råder full aktivitet. Få en inblick i allt som kan hända och låt medarbetarna presentera vad de kan erbjuda dig.

Vanliga frågor

Hur ställer jag en bra fråga?

Ibland behöver man ställa frågor för att kontrollera om barnen har tagit till sig vissa fakta. Men ännu viktigare för en levande katekes är att ställa frågor som hjälper barnen att tänka själva, som får dem att associera, som väcker deras känslor och engagemang. 

Läs mer!

Jag vill bli kateket. Hur gör jag?

Om du önskar att bli kateket kontakta din kyrkoherde eller din nationella grupps själasörjare. Det är han som bär ansvaret för trosundervisningen. Kyrkoherden har uppgiften att kalla lämpliga personer till kateketens viktiga uppdrag. Är du osäker på vad det innebär att vara kateket?

Läs mer!

 

 

Katekes hemma 

I katolska kyrkan kallas familjen för huskyrkan; att tala om tron hemma är något som fördjupar glädjen i hela familjen.

Här ger vi tips på saker som kan vara en inspiration i katekesen hemma:

 

Läs mer!