Kateketkurs

Inspirationsdag för kateketer

Tro och vetenskap

29 februari kl 10-13 + lunch

Läs mer och anmäl dig!

Måste man välja mellan tro och vetenskap? Hur ska man undervisa om Guds skapelse för barn och ungdomar? Under denna inspirationsdag söker vi tillsammans svar på dessa frågor. 

Församlingskväll i Umeå 13 mars

Påve Franciskus miljöencyklika Laudato si’

har väckt stor uppmärksamhet världen över. Den är mer än en »grön« encyklika, den tillhör kyrkans sociallära som tar upp
frågor om rättvisa, demokrati och etisk handling i vardagen och som vänder sig till alla människor av god vilja.
  

 Läs mer och anmäl dig

Resurser

Söndagens evangelium med barn 1 mars 2020

Adam, Eva och ormen 

"Ormen var listigast av alla vilda djur som Herren Gud hade gjort. Den frågade
kvinnan: ”Har Gud verkligen sagt att ni inte får äta av något träd i trädgården?”
Kvinnan svarade: ”Vi får äta frukt från träden, men om frukten från trädet mitt i
trädgården har Gud sagt: Ät den inte och rör den inte! Gör ni det kommer ni att
dö.” Ormen sade: ”Ni kommer visst inte att dö. Men Gud vet att den dag ni äter
av frukten öppnas era ögon, och ni blir som gudar med kunskap om gott och ont” (1 Mos 3:1-5).

Läs mer

Kateketkurs

Kateketkurs den 14 mars i Umeå


Den här dagen erbjuder en verktygslåda som kommer att hjälpa dig att vägleda barn och ungdomar i kyrkans undervisning. Du kommer få konkreta tips på hur du stärker gruppen och leder dem in i en levande relation till Kristus i kyrkans gemenskap.

Läs mer och anmäld dig

 

KPN presenterar sig

På KPNs kansli råder full aktivitet. Få en inblick i allt som kan hända och låt medarbetarna presentera vad de kan erbjuda dig.

https://www.youtube.com/watch?v=7mpTjznh8eM

Från videobloggen

P Henrik Alberius OP berättar om sin kurs "Leva evangeliet i vardagen"

Se denna och fler videos på KPNs videoblogg

Vanliga frågor

Jag vill bli kateket, hur gör jag?

Om du önskar att bli kateket kontakta din kyrkoherde eller din nationella grupps själasörjare. Det är han som bär ansvaret för trosundervisningen. Kyrkoherden har uppgiften att kalla lämpliga personer till kateketens viktiga uppdrag. Är du osäker på vad det innebär att vara kateket?

Läs mer

Hur startar jag en studiecirkel?

En studiecirkel är en studieform där deltagarna får möjligheten att utvecklas tillsammans med andra människor. KPN har material för flera studiecirklar. Om du vill starta en studiecirkel, kontakta församlingens kyrkoherde.

Läs mer

Hur ställer jag en bra fråga?

Ibland behöver man ställa frågor för att kontrollera om barnen har tagit till sig vissa fakta. Men ännu viktigare för en levande katekes är att ställa frågor som hjälper barnen att tänka själva, som får dem att associera, som väcker deras känslor och engagemang. 

 Läs mer!