Kateketer

4 och/eller 5 februari 2023 i Malmö och Ystad

Inspiration för föräldrar och kateketer i Skåne

Välkommen att få en del input och att glöra några workshop för att lyfta tiden för påsk i församlingen och hemmen.

Kursledare: Jim Lagerlöf, konsulent på KPN

Läs mer

Äktenskap

 11 februari 2023, 10-15,Gamla stan, Stockholm

Vi ska gifta oss

En kurs för er som planerar att gifta er i katolska kyrkan.

Kursledare: Fader Andrès Bernar Borda med Lisa och Magnus Wetterberg

Mer info och anmälan

Bibeln

Söndagsevangelium för barn 5 februari 2023

Jesus är vårt ljus 

"När tiden var inne för deras rening enligt Moses lag tog de honom till Jerusalem för att bära fram honom inför Herren – det står nämligen i Herrens lag att varje förstfödd av mankön skall helgas åt Herren – och för att offra två turturduvor eller två unga duvor"(Luk 2: 22-40). 

Läs mer här!

Kateketisk kongress 2023

Till kongress den 22-24 september inbjuder biskop Anders Arborelius präster, diakoner, systrar, ungdomsledare och kateketer för att fördjupa sig i den viktiga uppgiften att dela tron vidare. Detta är viktigt för alla i stiftet, vare sig vi kan vara med på plats eller inte. 

Läs mer om kongressen

KPN presenterar sig

På KPNs kansli råder full aktivitet. Få en inblick i allt som kan hända och låt medarbetarna presentera vad de kan erbjuda dig.

Katolska pedagogiska nämnden finns också på Instagram. Där heter vi @katolskapedagogiska!

Vanliga frågor

Hur ställer jag en bra fråga?

Ibland behöver man ställa frågor för att kontrollera om barnen har tagit till sig vissa fakta. Men ännu viktigare för en levande katekes är att ställa frågor som hjälper barnen att tänka själva, som får dem att associera, som väcker deras känslor och engagemang. 

Läs mer!

Jag vill bli kateket. Hur gör jag?

Om du önskar att bli kateket kontakta din kyrkoherde eller din nationella grupps själasörjare. Det är han som bär ansvaret för trosundervisningen. Kyrkoherden har uppgiften att kalla lämpliga personer till kateketens viktiga uppdrag. Är du osäker på vad det innebär att vara kateket?

Läs mer!

 

 

Ny som kateket? Grattis!

Att vara kateket är fantastiskt! På KPN vill vi gärna hjälpa dig med att utföra ditt viktiga uppdrag. Det finns en hel del att tänka på när man är ny som kateket.

Här några snabba tips från KPN, som vi tror kan vara en hjälp

Läs mer