Inzoomat

Onsdag 22 september kl 19- 20

I Full Blom 

En halvtimmes föreläsning som följs av samtal med föreläsaren Edward Blom.

Edward Blom läser utdrag ur, och berättar om, sin bok I full blom, som (vid sidan om mycket annat) även på många ställen vidrör teologiska frågor och hur det är att vara katolik i Sverige. Därefter svarar han på frågor och för gärna ett samtal med åhörarna.

Läs mer och anmäl dig! 

 

Vuxenutbildning

Den 1-3 oktober 2021

Leva evangeliet i vardagen 

Plats: Åh stiftsgård

Hur kan vi leva som katoliker i vardagen? Vår katolska kyrka är rik på råd. Dessa finner vi inte bara i predikan och katekesen, utan också i det som kallas hennes sociallära. Den senare finns nu i svensk språkdräkt och det är dags att upptäcka den rikedom av tankar och vägledning som den gömmer.

Kursledare p Henrik Alberius OP

Läs mer

Bibel

Söndagens evangelium för barn den 29 september

Ärkeänglarna Mikael, Gabriel och  Rafael

Änglar är Guds budbärare, de står i hans tjänst och tillber honom. Änglarna förekommer i Guds historia med människor, den frälsningshistoria i vilken Gud kallar människor, leder dem och låter dem få del av hans kärlek. Ärkeänglarna intar en särställning i änglahierarkin. Ordet ärkeängel kommer från
grekiskans archangelos, arch betyder”främsta, första” och angelos ”budbärare” (Mark 9:38-43, 45, 47-48).

Läs mer här!

Sycamore - videoserie om kyrkans tro 

En videoserie i 20 avsnitt med fader Stephen Wang

Läs mer här

 

KPN presenterar sig

På KPNs kansli råder full aktivitet. Få en inblick i allt som kan hända och låt medarbetarna presentera vad de kan erbjuda dig.

Istället för abort

Istället för abort 

Lyssna på Jannikes berättelse!  

Se på KPNs videoblogg

Vanliga frågor

Hur ställer jag en bra fråga?

Ibland behöver man ställa frågor för att kontrollera om barnen har tagit till sig vissa fakta. Men ännu viktigare för en levande katekes är att ställa frågor som hjälper barnen att tänka själva, som får dem att associera, som väcker deras känslor och engagemang. 

Läs mer!

Jag vill bli kateket. Hur gör jag?

Om du önskar att bli kateket kontakta din kyrkoherde eller din nationella grupps själasörjare. Det är han som bär ansvaret för trosundervisningen. Kyrkoherden har uppgiften att kalla lämpliga personer till kateketens viktiga uppdrag. Är du osäker på vad det innebär att vara kateket?

Läs mer!

 

 

Katekes hemma i coronatider?

I katolska kyrkan kallas familjen för huskyrkan; att tala om tron hemma är något som fördjupar glädjen i hela familjen.

Här ger vi tips på saker som kan vara en inspiration i katekesen hemma:

 

Läs mer!